Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Rotterdam

Opmerkingen bij rapport van Rekenkamer Rotterdam "Elke euro telt"  dd. juni 2005

Het rapport van Rekenkamer Rotterdam betreft voornamelijk de uitkomsten van een onderzoek naar de rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven in de jaarrekening 2004.
Het rapport bevat echter tussen de vele regels door twee opmerkelijke passages:

1.
"De jaarrekening 2004 bevat ruim € 4,75 miljard aan baten en € 4,6 miljard aan lasten." (pagina 8)
Het saldo van de baten en de lasten bedraagt dus, volgens de Rekenkamer, circa € 0,15 miljard, dat is circa € 150 miljoen. Dit komt geheel overeen met de door Leo Verhoef genoemde € 152 miljoen.

2.
"... het totaal van de rekening sluit op een totaal voordelig saldo van € 151,5 mln. ..." (pagina 14)
Alweer, dit komt geheel overeen met de door Leo Verhoef genoemde € 152 miljoen.

Jammer dat de Rekenkamer niet uitdrukkelijk in haar rapport heeft vermeld dat deze € 151,5 miljoen dus afwijkt van de door het gemeentebestuur in de jaarrekening 2004 en persbericht daarover telkens genoemde € 104,3 miljoen. Maar ja, op het gelijk geven van Leo Verhoef rust een zwaar taboe; dus meldde de Rekenkamer het tweemaal stilletjes tussen de regels door.


Rapport van Rekenkamer Rotterdam "Elke Euro telt" dd. juni 2005