Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Wie is Leo Verhoef
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie
Gemeenten
Provincies

Dossiers

Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus

Contact

                          (foto: Eljee Bergwerff)

Drs. L.W.Verhoef (1947), Registeraccountant, was tot aan 1995 werkzaam als accountant, achtereenvolgens bij Van Dien+Co (opgegaan in PricewaterhouseCoopers) en vanaf 1989 bij VB Accountants (opgegaan in Deloitte), het vroegere Verificatiebureau der Nederlandse Gemeenten.
Leo Verhoef heeft als accountant, maar ook als bestuurder van verschillende organisaties, grote ervaring opgedaan zowel bij het bedrijfsleven alsook bij overheid en non-profitorganisaties.

Bijzonder was het om in 1987 als lid van de Raad van Toezicht van de plaatselijke Rabobank tegen een omvangrijke boekhoudfraude bij de Rabobank-organisatie aan te lopen. Deze ontdekking nam niemand hem in dank af. Ook niet de door Leo Verhoef gewaarschuwde De Nederlandsche Bank (waar Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, de accountant was). De Nederlandsche Bank was gepikeerd en deed - ondanks geheimhoudingsplicht - zijn beklag bij Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef, en Van Dien+Co schopte Leo Verhoef er "dus" uit. .. (meer hierover) ..
Toezichthouders die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Aldus trad Leo Verhoef op 1 januari 1989 in dienst bij VB Accountants. Op dat moment waren vrijwel alle Nederlandse gemeenten en provincies cliŽnt bij VB Accountants. Leo Verhoef bleek in dienst te zijn getreden bij een accountantskantoor waar kwaliteit en kwaliteitszorg ver onder elke professionele norm zaten, m.n. ook die van de eigen beroepsorganisatie (NIVRA). Wat een accountantscontrole van een jaarrekening inhield, was er volstrekt onbekend. Dit uitte zich in het doorlopend van goedkeurende accountantsverklaringen voorzien van jaarrekeningen van gemeenten en provincies, maar ook van andere organisaties, die volstrekt niet voldeden aan de daaraan te stellen eisen, i.c. een volstrekt misleidend beeld gaven van de financiŽle positie en van de opbrengsten en de kosten en het saldo daarvan. (Boekhoudfraude avant la lettre, bovendien bij de overheid zelf, op een schaal waarbij bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold volledig verbleekt.) Leo Verhoef heeft ruim 5 jaar lang geprobeerd de misstand aan de orde te stellen en verbetering te krijgen. In 1994 werd hij door de kantonrechter ontslagen ("U hoort wat uw werkgever zegt: "U bent lastig"), "uiteraard" zonder een noemenswaardige ontslagvergoeding. Het toenmalige GAK kende hem per gratie een ww-uitkering toe, wŤl met de hoogste strafkorting die te bedenken viel ("U bent verwijtbaar werkloos").
Accountants die hun werk goed doen, zijn in Nederland niet welkom.

Sindsdien is Leo Verhoef bezig de misstand van de enorme boekhoudfraude bij gemeenten en provincies en hoe accountants die hun controlewerk goed doen, behandeld worden, zichtbaar te maken.

Vanaf 1995 was hij regelmatig werkzaam als interimmanager bij overheids- en gezondheidszorgorganisaties en andere non-profitorganisaties. Totdat "men" erachter kwam waar Leo Verhoef mee bezig was; voortaan was hij als klokkenluider overal persona non grata.
Uiteraard "mocht" hij daarna als ordentelijke klokkenluider een bijstandsuitkering ontvangen. Dat is blijkbaar de beloning van de maatschappij voor controleurs en toezichthouders die hun werk goed doen in Nederland. Wie onderneemt actie dat klokkenluider Leo Verhoef genoegdoening krijgt?

Leo Verhoef is nog steeds druk doende de misstand van de enorme boekhoudfraude bij gemeenten en provincies zichtbaar te maken.

-------------------------

CURRICULUM VITAE

Opleidingen
1959-1965  Gymnasium B
1965-1971  Vrije Universiteit, Amsterdam: Economische Wetenschappen (Bedrijfseconomie)
1971-1975  Vrije Universiteit, Amsterdam: Accountancy
1989-1990  Katholieke Universiteit Brabant: Overheidsaccountancy

Werkzaamheden
Assistent-accountant:
1971-1975  Dechesne, Van den Boom & Co, te Utrecht (thans Ernst & Young)
Accountant:
1975-1989  Van Dien + Co, te Utrecht (thans PricewaterhouseCoopers)
                     (vanaf 1987 als senior-medewerker)
1989-1995  VB Accountants (thans Deloitte & Touche)
1996-1997  Arthur Andersen & Co, te 's-Gravenhage
Interimmanagementfuncties:
1995-1996  Provincie Utrecht (Hoofd FinanciŽn Dienst Water & Milieu)
1997-1998  Bloedbank Midden-Nederland, te Utrecht/Hilversum: Hoofd FinanciŽle Zaken
1998-1999  Ziekenhuis St Jansdal, te Harderwijk: Hoofd Economisch Administratieve Dienst
1999-2000  Gemeente Amsterdam: advieswerkzaamheden inzake administratie en controle ESF-subsidies
2000            St. PameijerKeerkring, te Rotterdam: Hoofd Economische Administratieve Dienst
2000-2001   St. ContinU, te Utrecht: Hoofd Informatievoorziening & Automatisering
2001            Impuls, te Amsterdam: Hoofd FinanciŽn & Informatievoorziening
...                 Diverse adviesopdrachten in juridische procedures

Nevenfuncties
- Diverse kerkelijke functies, w.o. voorzitter kerkenraad (1972–2001)
- Penningmeester van Vereniging voor Beroeps- en Algemeen Voortgezet Onderwijs (4 scholen LBO/MAVO), te Utrecht (1983-1987)
- Raad van Toezicht van CoŲperatieve Rabobank, te Wijk bij Duurstede (1984-1988)
- Penningmeester van Stichting Nationaal Museum Van Speelklok tot Pierement, te Utrecht (1985-2001)

- NIVRA: Examinator schriftelijk examen Leer van de Accountantscontrole

-------------------------