Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Persberichten
Home

Wie is Leo Verhoef


Uw gemeente en provincie
Gemeenten
Provincies

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact

Leo Verhoef bestookte de pers in de afgelopen jaren met tientallen persberichten over de door hem aangetroffen misstanden van ongekende boekhoudfraudes bij de overheid zelf. De pers en de media lieten het ruimschoots afweten.
Hieronder de belangrijkste persberichten:


20.05.2019
Jaarrekening 2018 gemeente Amsterdam zwaar misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 4,1 miljard euro
Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting

28.06.2018
Een door pers en media verzwegen misstand:
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag

21.06.2018
Jaarrekening 2017 gemeente Amsterdam misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam vanaf 1998 opgelopen naar 4 miljard euro

13.03.2018
Grote tekorten bij veel gemeenten in de recente jaren deden vermogens van deze gemeenten fors slinken en de schulden en dus de rentelasten fors toenemen
Opvallende uitzondering is gemeente Amsterdam die sinds 1998 € 5.226 miljoen (€ 5,2 miljard!) overhield

05.07.2017

12.06.2017
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van ruim 4 miljard euro Onroerendezaakbelasting in Amsterdam was afgelopen jaren geheel onnodig; dat werd met boekhoudfraude gemaskeerd Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting
Amsterdam hield de volledige opbrengst van de Onroerendezaakbelasting geheel over

16.09.2016
Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren deden vermogens van meeste gemeenten fors slinken en schulden en dus rentelasten fors toenemen
Opvallende uitzondering is gemeente Amsterdam die sinds 1998 € 5.028 miljoen (€ 5 miljard!) overhield

04.07.2016
Boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag
Waarover u nog steeds niets vernam in de pers en de media en wat dus door de pers en de media totaal wordt verzwegen
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 3.980 miljoen (4,0 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.150 miljoen (1,2 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 638 miljoen (0,6 miljard) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 544 (0,5 miljard) miljoen euro
Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 375 (0,4 miljard) miljoen euro

15.06.2016
Jaarrekening 2015 provincie Friesland misleidend
Boekhoudfraude bij provincie Friesland opgelopen naar 243 miljoen euro
30.05.2016
Onroerendezaakbelasting in Amsterdam was afgelopen jaren geheel onnodig
Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting. Amsterdam hield de volledige opbrengst van de Onroerendezaakbelasting geheel over.
23.05.2016
Jaarrekening 2015 gemeente Den Haag misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 638 miljoen euro

09.11.2015
Gemeentebesturen van de 5 grootste gemeenten maskeren en verhullen met misleidende begrotingen zware tekorten in 2016 en zware nadelige saldi in 2015

28.09.2015 (persbericht dd. 09.09.2015 plus uitbreiding)
Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren deden vermogens van gemeenten fors slinken
Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren veelal met boekhoudfraude gemaskeerd

09.09.2015
Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren deden vermogens van gemeenten fors slinken
Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren veelal met boekhoudfraude gemaskeerd

05.06.2015
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van 3,9 miljard euro

12.01.2015
Enorme tekorten bij gemeenten in 2014 van 3,1 miljard euro en in 2015  van 3,4 miljard euro

25.11.2014
Provincies maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2015 van 1,6 miljard euro

04.11.2014
Gemeenten maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2015 van 3,4 miljard euro

30.09.2014
Broddelwerk van accountants ook en vooral bij gemeenten en provincies:
 mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies, alles schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen
 VOORBEELDEN

26.09.2014
Broddelwerk van accountants ook en vooral bij gemeenten en provincies:
 mega-boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies, alles schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen

07.09.2014
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1 miljard euro

14.07.2014
Omvangrijke boekhoudfraude bij veel gemeenten
Veel gemeentebesturen maskeerden in de afgelopen jaren met boekhoudfraude ongehinderd tekorten van tientallen tot honderden miljoenen euro

04.07.2014
In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiŽle positie, vaak fors
Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro
Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs

28.05.2014
Jaarrekening 2013 provincie Noord-Holland misleidend
Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland opgelopen naar 675 miljoen euro

27.05.2014
Jaarrekening 2013 van gemeente Amsterdam zwaar misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam vanaf 1998 opgelopen naar 4 miljard euro
Boekhoudfraude maskeert dat de Onroerendezaakbelasting in Amsterdam vanaf 1998 geheel onnodig was

03.03.2014
Onderzoek van CBS bevestigt grote boekhoudfraude bij gemeenten en provincies in begrotingen 2014
Onderzoeksrapport van Centraal Bureau voor de Statistiek van 28 februari 2014 bevestigt uitkomsten van onderzoeksrapport van drs.L.W.Verhoef, registeraccountant, van 29 oktober 2013 over grote boekhoudfraude bij gemeenten en provincies

26.02.2014
Ambtenaren erkennen boekhoudfraude bij gemeente Nieuwegein, elke actie blijft uit
Gemeenteraad van Nieuwegein laat eerlijke ambtenaren behoorlijk in de kou staan en komt niet in actie na onthullingen over grote boekhoudfraude

19.02.2014
Gemeentebestuur van Nieuwegein spreekt malversaties in jaarrekeningen en begroting niet tegen

17.02.2014
Gemeente Nieuwegein erkent boekhoudfraude in jaarrekeningen en begroting van 90 miljoen euro

12.02.2014
Schrikbarende tekorten in afgelopen jaren bij meeste gemeenten zonder aandacht van gemeenteraden hiervoor

04.02.2014
Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht:  Schrikbarend tekort aan aandacht voor boekhoudfraudes bij gemeenten

04.12.2013
Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland opgelopen naar 550 miljoen euro

29.10.2013
Gemeente- en provinciebesturen maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2014 van 3,5 ŗ 4 miljard euro
Verzwegen tekorten in Begrotingen 2014 van gemeenten en provincies gaan grote problemen geven voor de instandhouding en uitvoering van het Herfstaccoord van de Regering vanwege doorwerking in EMU-saldo

17.10.2013
Verzwegen tekorten in begrotingen 2014 van gemeenten en provincies geven grote problemen voor Regeeraccoord vanwege doorwerking in EMU-saldo
Begrotingen 2014 grote gemeenten zwaar misleidend
Verzwegen tekorten in begrotingen 2014 vijf grootste gemeenten van 437 miljoen (ruim 0,4 miljard) euro

05.07.2013
Omvangrijke boekhoudfraude bij Drentse gemeenten
Boekhoudfraude bij Drentse gemeenten opgelopen naar tezamen 290 miljoen euro

25.06.2013
Omvangrijke boekhoudfraude bij Brabantse gemeenten
Boekhoudfraude bij grote Brabantse gemeenten opgelopen naar tezamen 1.005 miljoen euro

17.06.2013
Spectaculaire boekhoudfraude in jaarrekeningen 2012 van drie grootste gemeenten
Boekhoudfraude bij drie grootste gemeenten in jaarrekeningen 2012 van tezamen 385 miljoen euro

14.02.2013
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies maakt slachtoffers!

07.12.2012
Vice-premier minister Lodewijk Asscher als wethouder FinanciŽn verantwoordelijk voor boekhoudfraude bij Amsterdam van € 3,8 miljard

26.10.2012
Lodewijk Asscher minister en vice-premier in kabinet Rutte-2 ?
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van 3,8 miljard euro !

25.10.2012
Grote gemeenten geheimzinnig over tekorten in hun Begroting 2013
Begrotingstekort grote gemeenten van in totaal 712 miljoen euro

24.09.2012
Boekhoudfraude bij gemeente Edam-Volendam opgelopen naar 18,5 miljoen euro
Gemeentebestuur van gemeente Edam-Volendam maskeerde met boekhoudfraude dat de gemeente vanaf 2006 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegde

21.09.2012
Boekhoudfraude bij gemeente Haarlemmermeer opgelopen naar 192 miljoen euro
Jaarrekeningen van gemeente Haarlemmermeer zijn misleidend

06.07.2012
Boekhoudfraude bij gemeente Leeuwarden van 96 miljoen euro
Jaarrekening gemeente Leeuwarden misleidend

03.07.2012
Boekhoudfraude bij grote gemeenten van ongekende omvang
Jaarrekeningen van veel gemeenten zijn misleidend

28.06.2012
Jaarrekening gemeente Apeldoorn misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Apeldoorn inmiddels opgelopen naar 41 miljoen euro

27.06.2012
Jaarrekening gemeente Nieuwegein misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Nieuwegein opgelopen naar ruim 70 miljoen euro

18.06.2012
Jaarrekening gemeente Rotterdam misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam inmiddels opgelopen naar 812 miljoen euro

11.06.2012
Jaarrekening gemeente Utrecht misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht inmiddels opgelopen naar 361 miljoen euro

04.06.2012
Jaarrekening gemeente Oss misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Oss inmiddels opgelopen naar ruim 100 miljoen euro

25.05.2012
Jaarrekening gemeente Dordrecht misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Dordrecht van 82,4 miljoen euro vanaf 2009

22.05.2012
Jaarrekening gemeente Maastricht misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Maastricht

20.05.2012
Jaarrekening 2011 gemeente Amsterdam misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam inmiddels opgelopen naar 3,8 miljard euro

07.10.2011
Begroting 2012 Gemeente Rotterdam misleidend

16.09.2011
AANGIFTE VAN BOEKHOUDFRAUDE BIJ GEMEENTE AMSTERDAM VAN 3,7 MILJARD EURO

07.09.2011
Grote gemeenten verzwijgen in jaarrekening 2010 honderden miljoen euro's verliezen
30.06.2011
Provinciebestuur van Limburg legt aan Provinciale Staten misleidende Jaarrekening 2010, misleidende Begroting 2011 en misleidende begrotingswijzingen voor
Pers en media blijven zwijgen?

27.06.2011
Provincie Utrecht maskeert in jaarrekeningen 2008-2010 verliezen van ruim 200 miljoen euro
"Griekse" jaarrekeningen bij provincie Utrecht

16.06.2011
Tilburg legt al ten minste vanaf 2000 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op

07.06.2011
Rotterdam maskeert in jaarrekeningen 2007-2010 megaverliezen van ruim 670 miljoen euro
"Griekse" jarrekeningen bij gemeente Rotterdam

06.06.2011
Amsterdam legt al ten minste vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op
Amsterdam maskeert jarenlang met boekhoudfraude grote overschotten en (dus) dat de Onroerendezaakbelasting onnodig was
30.05.2011
Grote gemeenten verzwijgen in hun jaarrekening 2010 honderden miljoenen euro's verliezen

03.03.2011
Duidelijkheid over financiŽle situatie van provincies

16.11.2010
Aangifte bij Justitie van boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam

20.10.2010
"Griekse" jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten

18.10.2010
Veel gemeenten legden jarenlang onnodig Onroerendezaakbelasting op

14.10.2010
Noodzaak tot bezuinigen bij gemeenten en provincies in begrotingen 2011? Terecht? Correcte persberichten?

08.01.2010
Gemeentebestuur van Leiden verzweeg 100 miljoen euro in jaarrekeningen over periode 2000-2008

Jaarrekeningen van gemeente Leiden zijn misleidend
Slachtoffers zijn de inwoners van Leiden
Leiden is niet enige gemeente met grote boekhoudfraude

03.07.2009
Grote gemeenten legden jarenlang onnodig teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op

01.07.2009
Gemeente Rotterdam verzweeg in jaarrekening 2008 ruim 90 miljoen euro uitgaven

20.06.2009
Provincies en gemeenten maskeren met boekhoudfraude jarenlang onnodig geheven belastingen (MRB en OZB)

04.06.2009
Onderzoek bij provincie Noord-Holland naar verdwenen geld:
 alweer, falend toezicht door volksvertegenwoordiging!
Wat het onderzoeksrapport verzwijgt (en nog veel meer)

28.05.2009
Boekhoudfraude bij provincie Gelderland opgelopen naar 550 miljoen
Gelderland maskeert met boekhoudfraude onnodige opcenten Motorrijtuigenbelasting

27.05.2009
Jaarrekening provincie Noord-Holland 2008 misleidend

25.05.2009
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam inmiddels 3,1 miljard euro
Gemeente Amsterdam legt al vanaf 1998 onnodig Onroerendezaakbelasting op

19.05.2009/22.05.2009
Jaarrekeningen gemeente Zwolle misleidend, door accountant bevestigd

20.03.2009
Kortingen op financiŽle uitkeringen aan provincies en de overschotten van provincies in de afgelopen jaren

25.02.2009
Gemeenten die in de afgelopen drie of meer jaren stelselmatig te hoge saldi van baten en lasten presenteerden

28.11.2008
Forse verhogingen gemeentelijke belastingen: veel gemeenten heffen onnodig Onroerendezaakbelasting
23.10.2008
De werkelijkheid over de overschotten van gemeenten: miljarden euro's

18.10.2008
Provincie Noord-Holland leende onnodig 50 miljoen euro om te beleggen
16.10.2008
De verzwegen overschotten van provincies en de beleggingen op IJsland

12.09.2008
Gemeente Hardenberg legde 3 jaar achtereen onnodig Onroerendezaakbelasting op
Jaarrekeningen gemeente Hardenberg misleidend

20.08.2008
Gemeente Zutphen legde in 2006 en 2007 teveel Onroerendezaakbelasting op
Jaarrekeningen 2006 en 2007 van gemeente Zutphen misleidend
14.07.2008
Gemeenten houden miljarden euro's over
CBS bevestigt conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef over verborgen miljardenoverschotten bij gemeenten
08.07.2008
Veel provincies leggen onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op
03.07.2008
Provincie Noord-Brabant legde in 2007 onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op
Boekhoudfraude bij provincie Noord-Brabant opgelopen naar circa 470 miljoen euro
02.06.2008
Provincie Overijssel legde ook in 2007 onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op
Boekhoudfraude bij provincie Overijssel opgelopen naar ruim 330 miljoen euro
19.05.2008
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam circa 2,7 miljard euro
Gemeente Amsterdam legt al vanaf 1998 onnodig Onroerendezaakbelasting op
16.05.2008
Gemeente Tilburg legde ook in 2007 onnodig Onroerendezaakbelasting op
Boekhoudfraude bij gemeente Tilburg inmiddels 278 miljoen euro
14.05.2008
Gemeente Utrecht legde ook in 2007 onnodig Onroerendezaakbelasting op
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht inmiddels 330 miljoen euro
13.05.2008
Provincie Groningen legde ook in 2007 onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op
Boekhoudfraude bij provincie Groningen opgelopen naar ruim 170 miljoen euro
09.05.2008
Gemeente Amstelveen maskeert in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd
23.04.2008
Gemeente Den Haag maskeert in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd
22.04.2008
Veel provincies heffen onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting
16.04.2008
Gemeente 's-Hertogenbosch maskeerde in jaarrekening 2007 dat gemeente onnodig OZB heeft opgelegd
11.04.2008
Veel gemeenten heffen onnodig Onroerendezaakbelasting
12.12.2007
Veel gemeenten heffen te veel of zelfs onnodig Onroerendezaakbelasting
14.09.2007
Commotie over riante wachtgeldregelingen bij provincie Noord-Brabant over het goede onderwerp?
30.07.2007
Provincie Groningen legde onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting op
Boekhoudfraude bij provincie Groningen opgelopen naar ruim 100 miljoen euro
25.07.2007
Helft OZB in gemeente Nijmegen in 2005 en 2006 onnodig opgelegd
Jaarrekening 2006 gemeente Nijmegen opnieuw misleidend
16.07.2007
Gemeente Assen hief onnodig Onroerendezaakbelasting
Jaarrekeningen gemeente Assen misleidend
10.07.2007
Vertrouwen minister Ter Horst in gemeenten misplaatst
Veel gemeenten legden onnodig Onroerendezaakbelasting op
27.06.2007
Boekhoudfraude bij provincie Gelderland opgelopen naar circa 400 miljoen euro
08.06.2007
Boekhoudfraude bij gemeente Maastricht inmiddels 200 miljoen euro
05.06.2007
OZB en boekhoudfraude bij gemeenten
05.06.2007
Jaarrekening gemeente Eindhoven misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven opgelopen naar 400 miljoen euro
04.06.2007
Jaarrekening gemeente Utrecht misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht inmiddels 300 miljoen euro
19.05.2007
Jaarrekening provincie Noord-Brabant alweer misleidend
Boekhoudfraude bij provincie Noord-Brabant opgelopen naar 210 miljoen euro
18.05.2007
Jaarrekening provincie Overijssel alweer misleidend
Boekhoudfraude bij provincie Overijssel opgelopen naar 200 miljoen euro
16.05.2007
Jaarrekening gemeente Rotterdam alweer misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar ruim 1 miljard euro
15.05.2007
Jaarrekening 2006 gemeente Tilburg alweer misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Tilburg inmiddels opgelopen naar 243 miljoen euro
10.05.2007
Jaarrekening gemeente Den Haag alweer misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag inmiddels opgelopen naar 460 miljoen euro
09.05.2007
Jaarrekening gemeente Amsterdam alweer misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 2,6 miljard euro
02.05.2007
Jaarrekening gemeente 's-Hertogenbosch alweer misleidend
11.04.2007
Jaarrekening gemeente Hoogeveen alweer misleidend
16.02.2007
Beoogde minister Guusje ter Horst en staatssecretaris Ank Bijleveld betrokken bij boekhoudfraude
01.12.2006
Gemeenten verbergen met boekhoudfraude oppotten van miljarden aan belastinggeld
26.10.2006
Gemeentebestuur Dordrecht volhardt met misleidende jaarrekeningen
24.08.2006
Boekhoudfraude bij gemeente Maastricht opgelopen naar ruim 200 miljoen euro
19.07.2006
Boekhoudfraude bij gemeente Eindhoven van circa 400 miljoen euro
13.07.2006
Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland geconstateerd van 373 miljoen euro
11.07.2006
Boekhoudfraude bij provincie Gelderland geconstateerd van 285 miljoen euro
06.07.2006
Boekhoudfraude bij provincie Overijssel geconstateerd van 125 miljoen euro
13.06.2006
Boekhoudfraude grote steden verder toegenomen
08.06.2006
Rekenkamer Amsterdam bevestigt dat gemeentebestuur loog over overschot 2005
17.05.2006
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam geconstateerd van 2,5 miljard euro
30.03.2006
Gemeenten potten in de afgelopen jaren miljarden aan belastinggeld op
21.02.2006
OZB en boekhoudfraude gemeenten
29.08.2005
Boekhoudfraude gemeente Dordrecht ook in jaarrekening 2004; boekhoudfraude vanaf 2000 ruim 160 miljoen euro
Dordrechtse Rekenkamer bevestigt conclusies Leo Verhoef over foute cijfers 2003 en 2004
06.07.2005
Gemeenten verhulden met boekhoudfraude afroming van de economie met miljarden euro's
04.07.2005
Rotterdamse Rekenkamer erkent gelijk van Leo Verhoef over werkelijk overschot van 152 miljoen
04.07.2005
Boekhoudfraude in jaarrekening gemeente Arnhem
31.05.2005
Gemeente Den Haag hief ten onrechte OZB
30.05.2005
Gemeente Rotterdam hield in de afgelopen jaren (vanaf 1998) 600 miljoen euro meer over dan het gemeentebestuur deed voorkomen
27.05.2005
Boekhoudfraude Amsterdam opgelopen naar 2,3 miljard euro
02.05.2005
Kamervragen van PvdA-leden Douma en Depla over boekhoudfraudes bij gemeenten
14.12.2004
Door boekhoudfraude vele miljarden teveel aan belastingen geheven
01.09.2004
Boekhoudfraude in jaarrekening Rotterdam vanwege niet gemelde garantstellingen
04.08.2004
Gemeentebestuur van Oss kiest opnieuw voor boekhoudfraude
03.08.2004
Gemeentebestuur van Arnhem kiest opnieuw voor boekhoudfraude
26.07.2004
Gemeentebestuur van Breda kiest opnieuw voor boekhoudfraude
21.07.2004
Gemeentebestuur van Gouda kiest weer voor boekhoudfraude
20.07.2004
Gemeentebestuur van Laren(NH) kiest weer voor boekhoudfraude
14.07.2004
Gemeentebestuur van Eindhoven kiest weer voor boekhoudfraude
14.07.2004
Gemeentebestuur van Delft kiest weer voor boekhoudfraude
13.07.2004
Gemeentebestuur van Hilversum kiest weer voor boekhoudfraude
08.07.2004
Gemeentebestuur van Amstelveen kiest weer voor boekhoudfraude
07.07.2004
Gemeentebestuur Maastricht kiest weer voor boekhoudfraude
05.07.2004
Gemeentebestuur van Leusden kiest alweer voor boekhoudfraude
30.06.2004
Gemeentebestuur Almere kiest alweer voor boekhoudfraude
29.06.2004
Gemeentebestuur Hengelo kiest voor boekhoudfraude
24.06.2004
Boekhoudfraude bij vier grote gemeenten opgelopen boven 3 miljard euro
24.06.2004
Gemeentebestuur Utrecht kiest voor voortzetting boekhoudfraude
22.06.2004
Gemeente Enschede kiest voor boekhoudfraude
16.06.2004
Gemeente Houten kiest voor voortzetting boekhoudfraude
14.06.2004
Gemeente Amsterdam kiest voor voortzetting boekhoudfraude
13.06.2004
Gemeente Den Haag kiest voor voortzetting boekhoudfraude
10.06.2004
Provincie Friesland kiest voor voortzetting boekhoudfraude
09.06.2004
Gemeente Dordrecht kiest voor voortzetting boekhoudfraude
03.06.2004
Provincie Drenthe kiest voor voortzetting boekhoudfraude
28.05.2004
GroenLinks stelt misstand van boekhoudfraudes bij gemeenten aan de kaak
26.05.2004
Provincie Gelderland kiest voor voortzetting boekhoudfraude
25.05.2004
Gemeente Haarlemmermeer kiest voor voortzetting boekhoudfraude
18.05.2004
Rotterdam kiest voor voortzetting boekhoudfraude
24.03.2004
Nieuwe boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland in jaarrekening 2003
19.03.2004
Nieuwe aangifte van boekhoudfraude bij gemeenten
10.02.2004
Aangiften van boekhoudfraude bij gemeente Tilburg van 218 miljoen euro
14.01.2004
Aangiften van boekhoudfraude bij de vier grote gemeenten
08.01.2004
Aangiften van boekhoudfraude bij de vier grote gemeenten
18.12.2003
Aangifte van boekhoudfraude provincie Noord-Brabant van 140 miljoen euro
11.12.2003
Boekhoudfraude bij gemeente Leeuwarden opgelopen naar 18 miljoen euro
10.12.2003
Boekhoudfraude bij provincie Utrecht toegenomen tot 87 miljoen euro
08.12.2003
Boekhoudfraude bij provincie Friesland
04.12.2003
Bij gemeente Hoogeveen is alweer boekhoudfraude geconstateerd
03.12.2003
Ook aangifte van boekhoudfraude bij gemeente Haarlem van 63 miljoen euro
26.11.2003
Aangifte van boekhoudfraude gemeente Oss van 33 miljoen euro
20.11.2003
Gemeenten verzwijgen tekorten 2004
13.11.2003
Rotterdams gemeenteraadslid doet aangifte boekhoudfraude 440 miljoen euro
08.10.2003
Boekhoudfraude gemeente Amstelveen circa 10 miljoen euro
07.10.2003
Boekhoudfraude gemeente Oss opgelopen naar 33 miljoen euro
01.10.2003
Boekhoudfraude gemeente Tiel 10 miljoen euro
30.09.2003
Boekhoudfraude gemeente Gouda 30 miljoen euro
29.09.2003
Boekhoudfraude provincie Groningen 27 miljoen euro
22.09.2003
Boekhoudfraude gemeente Breda opgelopen naar circa 70 miljoen euro
19.09.2003
Boekhoudfraude gemeente Apeldoorn opgelopen naar circa 70 miljoen euro
16.09.2003
Boekhoudfraude bij gemeente Nieuwegein 5,5 miljoen euro
15.09.2003
Boekhoudfraude bij gemeente Nijmegen opgelopen naar 27,5 miljoen euro
09.09.2003
Boekhoudfraude gemeente Kampen 11 miljoen euro
08.09.2003
Boekhoudfraude gemeente Utrecht opgelopen naar 160 miljoen euro
05.09.2003
Boekhoudfraude gemeente Leiden 37 miljoen euro
05.09.2003
Accountants aangeklaagd vanwege medewerking aan boekhoudfraude
18.08.2003
Tuchtraad Accountants erkent boekhoudfraudes maar spreekt accountants desondanks vrij
Parlementaire enquete naar boekhoudfraudes en het functioneren van accountants dichterbij
17.07.2003
Aangifte van boekhoudfraude gemeente Dordrecht van 180 miljoen euro
Terug > begin