Leo Verhoef

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Rotterdam

Ook de jaarrekeningen van gemeente Rotterdam zijn misleidend. Wat als saldo van opbrengsten en kosten wordt gepresenteerd, is niet het werkelijke saldo, en wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, is niet de financiŽle positie.

Leo Verhoef waarschuwde al vanaf de jaarrekening 1998 de gemeenteraad jaar-in-jaar-uit uitvoerig voor de misleidende jaarcijfers. De gemeenteraad wil er niets mee doen. College van b&w en gemeenteraad verschuilen zich achter goedkeurende verklaringen van een of andere accountant; alsof ze in Rotterdam nog nooit gehoord hebben van al die boekhoudfraudeschandalen met allemaal goedkeurende accountantsverklaringen. Ook verschuilen ze zich achter zoiets als "Comptabiliteitsvoorschriften". Ondanks de overduidelijke brieven van Leo Verhoef dat dat allemaal nergens op slaat, gaat de gemeenteraad maar door de boekhoudfraude telkens goed te keuren en de inwoners van Rotterdam zwaar voor de gek te houden.
Ook de Rotterdamse Rekenkamer heeft al geconstateerd dat Leo Verhoef helemaal gelijk heeft (zie hier). De gemeenteraad trekt er zich niets van aan. Laat staan dat die iets met de conclusie van de Rekenkamer doet.
Het zal je gemeenteraad maar zijn! En die Rekenkamer liet het er ook maar verder bij zitten.

Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over de periode 1998-2006 voorkomen of er in de periode 1998-2006 € 461 miljoen was overgehouden. Raar, waarom moet een gemeente zoveel overhouden en ongebruikt oppotten? Leo Verhoef ontdekte dat de gemeente in werkelijkheid in die periode zelfs € 1.484 miljoen over hield. In de periode 1998-2006 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting circa € 1.610 miljoen. Daarvan was dus 10% meer dan genoeg geweest.  De teveel betaalde OZB kan dus (nee, moet!) gewoon aan de bedrogen belastingbetalers teruggegeven worden. Zoals ook de aandeelhouders van Ahold na het ontdekken van de boekhoudfraude een schade-uitkering kregen, zouden ook de 'aandeelhouders' van Rotterdam, dat zijn de burgers, hun geld terug moeten krijgen!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad naar aanleiding van de misleidende jaarrekening 2006 opnieuw met zijn brief van 16 mei 2007. Die de brief linea recta in de prullenbak gooide ("voor kennisgeving aangenomen"). "Ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers", denken ze daar in Rotterdam blijkbaar. Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 150 miljoen. (Opvallend, ook al volgens de officiŽle cijfers was dus de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 163 miljoen bijna geheel onnodig!) In werkelijkheid hield de gemeente € 567 miljoen over. Wat mocht niemand weten?

Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 55 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 9 miljoen. Wat mocht niemand weten? Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 25 juni 2008. De gemeenteraad liet niets van zich horen. Dus was ook de jaarrekening 2008 weer misleidend.
Het gemeentebestuur meldde in de jaarrekening 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 61 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 31 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 92 miljoen uitgegeven? Wat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 1 juli 2009. De gemeenteraad liet niets van zich horen.
Dus was ook de jaarrekening 2009 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 60 miljoen. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van € 189 miljoen. Waaraan zijn de niet genoemde € 249 miljoen uitgegeven? Wat mocht niemand weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 23 juni 2010. Naar aanleiding daarvan reageerde de Commissie Onderzoek Rekening van de gemeenteraad met een uiterst domme reactie (waarin de COR overigens niet ontkent dat Leo Verhoef gelijk heeft!). Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad hiervoor met zijn reactie van 28 september 2010. Die reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2010 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde daarin een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 58 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in 2010 het gigantische verlies van € 445 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 387 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten van ruim € 200 miljoen!
Inmiddels zijn we over de periode van 2007-2010 € 792 miljoen (!) ongenoemde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt! Over deze periode meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 118 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een dramatisch verlies leed van € 674 miljoen. Einde van een voltallig gemeentebestuur van burgemeester en alle wethouders? Leo Verhoef waarschuwde met emailbericht van 26 mei 2011 alle gemeenteraadsleden, en daarna nogmaals met brief van 7 juni 2011. Die gemeenteraad reageerde niet, want "ach, het gaat over zoiets volstrekt onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2012 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen. In werkelijkheid kent de begroting een nadelig saldo van ruim € 138 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende begroting met zijn brief van 7 oktober 2011. Die reageerde niet.
Dus was ook de jaarrekening 2011 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 62 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 20 miljoen aan opgegaan? Nog meer verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals voor de misleidende jaarrekeningen met brief van 18 juni 2012. Alweer, geen reactie.
Dus was ook bijvoorbeeld de begroting 2013 misleidend. Het gemeentebestuur meldde, heel merkwaardig, zowel een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0,0 miljoen alsook een voordelig saldo van € 44 miljoen. Echter, in werkelijkheid kende de begroting een nadelig saldo van ruim € 106 miljoen. Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende begroting met zijn brief van 23 oktober 2012. Alweer, geen reactie, want "het gaat toch immers over iets totaal onbelangrijks als het geld van de belastingbetalers".
Dus was ook de jaarrekening 2012 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 100 miljoen. In werkelijkheid was het voordelig saldo "slechts" € 14 miljoen. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 86 miljoen aan opgegaan? Ten minste waren er nieuwe verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) bouwprojecten, nu van 47 miljoen. Weg belastinggeld! Inmiddels zijn we over de periode van 2007-2012 € 898 miljoen (!) ongenoemde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt! Over deze periode meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 176 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid een dramatisch verlies leed van € 722 miljoen. Einde van een voltallig gemeentebestuur van burgemeester en alle wethouders?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals voor de misleidende jaarrekeningen met brief van 12 juni 2013. Geen reactie.
Dus was ook de begroting 2014 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 117 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2013. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2013 weer misleidend. Er waren zelfs twee jaarrekeningen. De eerste versie, die pas begin juli 2014 werd uitgebracht, werd begin september 2014 vervangen door een nieuwe versie waarin - opvallend - heel veel was gewijzigd; wat heel veel zegt over een gebrek aan financiŽle beheersing van de gemeente.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad voor de misleidende eerste versie met zijn brief van 4 juli 2014. Geen reactie.
In de tweede versie van de jaarrekening 2013 meldde het gemeentebestuur een voordelig resultaat van € 127 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 29 miljoen over. Waar zijn de niet genoemde uitgaven van belastinggeld van € 98 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad nogmaals voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 september 2014. Alweer, geen reactie. Het interesseert ze totaal niet.
Dus was ook de begroting 2015 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 186 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden zo zwaar misleid worden? Intussen stapelen de verliezen zich (on)behoorlijk op, daalt het vermogen van de gemeente in rap tempo en nemen de schulden en dus de rentelasten in hetzelfde tempo snel toe.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 4 oktober 2014. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over zoiets totaal onbelangrijks als het geld van de onnozele belastingbetalers, toch?"
Dus was ook de jaarrekening 2014 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 111 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente € 28 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 83 miljoen aan opgegaan?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juni 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2016 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 158 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 30 oktober 2015. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2015 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 139 miljoen. In werkelijkheid hield de gemeente "slechts" € 68 miljoen over. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van € 71 miljoen aan opgegaan? Inmiddels zijn we over de periode van 2007-2015 € 1.150 miljoen (!) ongenoemde uitgaven van belastinggeld kwijtgeraakt! Over deze periode meldde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 553 miljoen, terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van € 597 miljoen.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 8 juni 2016. Alweer, geen reactie, want "ach, het gaat over geld, bovendien geld van anderen".
Dus was ook de begroting 2017 misleidend. Het gemeentebestuur meldde een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 165 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Inmiddels is de gemeente (on)behoorlijk op haar vermogen ingeteerd en zijn de schulden en daarmee de rentelasten navenant fors gestegen. Het gaat maar door!
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 18 oktober 2016. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de jaarrekening 2016 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 89,2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 0,3 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van zo'n € 90 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 3 juli 2017. Alweer, geen reactie.
Dus was ook de begroting 2018 misleidend. Het gemeentebestuur suggereert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 176 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden?
Dus was ook de jaarrekening 2017 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 29,8 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van € 90,2 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van zo'n € 120 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief van 25 juni 2018. Alweer, geen reactie. Geen enkel raadslid die eindelijk eens in 't geweer komt.
Dus is ook de begroting 2019 misleidend. Het gemeentebestuur suggereert een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0 miljoen. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van € 103 miljoen. Waarom moeten de gemeenteraad en andere belangstellenden alweer zo zwaar misleid worden? Intussen daalt het vermogen van de gemeente verder en stijgen de schulden en daarmee de rentelasten navenant.
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw met zijn brief van 12 oktober 2018. Alweer, geen reactie. Alweer, geen enkel raadslid die eindelijk eens in 't geweer komt.
Dus was ook de jaarrekening 2018 weer misleidend. Het gemeentebestuur meldde een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 57,3 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente opnieuw een verlies, nu van € 34,6 miljoen. Waar zijn de niet gemelde uitgaven van belastinggeld van zo'n € 92 miljoen aan opgegaan? Wat hoefden we dit keer niet te weten?
Leo Verhoef waarschuwde de gemeenteraad opnieuw voor de misleidende jaarrekeningen met zijn brief 17 mei 2019.


Inhoud dossier:
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 17 mei 2019
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 12 oktober 2018
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 25 juni 2018
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 3 juli 2017
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 18 oktober 2016
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 8 juni 2016
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 30 oktober 2015
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 3 juni 2015
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 4 oktober 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 8 september 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 4 juli 2014
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 18 oktober 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 12 juni 2013
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 23 oktober 2012
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 18 juni 2012
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 7 oktober 2011
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 7 juni 2011
- Emailbericht aan alle gemeenteraadsleden van Rotterdam dd. 26 mei 2011
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 28 september 2010
- Brief van Commissie Onderzoek Rekening van gemeenteraad van Rotterdam dd. 23 september 2010
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 23 juni 2010
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 1 juli 2009
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 25 juni 2008
- Brief van gemeenteraad van Rotterdam dd. 6 juni 2007
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 16 mei 2007
- Brief van gemeenteraad van Rotterdam dd. 17 juni 2005
- Rapport van Rekenkamer Rotterdam dd. juni 2005 over jaarrekening 2004
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 30 mei 2005
- Brief van gemeenteraad van Rotterdam dd. 1 juli 2004
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 17 mei 2004
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 13 mei 2003
- Brief van Commissie Middelen van Rotterdam dd. 2 april 2003
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 14 februari 2003
- Brief van gemeenteraad van Rotterdam dd. 30 januari 2003
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 19 juni 2002
- Brief van college van b&w van Rotterdam dd. 19 februari 2002
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 12 december 2001
- Brief van college van b&w van Rotterdam dd. 4 december 2001
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 25 oktober 2001
- Brief van college van b&w van Rotterdam dd. 11 april 2000
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 2 maart 2000
- Brief van college van b&w van Rotterdam dd. 1 februari 2000
- Brief aan gemeenteraad van Rotterdam dd. 31 december 1999
Terug > begin