Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Wie is Leo Verhoef
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie
Gemeenten
Provincies

Dossiers

Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus

Contact

Boekhoudfraude bij Rabobank


Leo Verhoef trad in 1984 toe tot de Raad van Toezicht van de plaatselijke Rabobank. Een Raad van Toezicht moet ook toezicht houden op de betrouwbaarheid van de jaarrekening, waarmee aan de leden van de vereniging (i.c. Coöperatieve Rabobank B.A. te Wijk bij Duurstede) rekening en verantwoording wordt afgelegd.
Toen Leo Verhoef in de jaarrekeningen 1985 en 1986 boekhoudfraude ontdekte (die uiteindelijk Rabobank-Nederland-breed circa 100 miljoen gulden bleek te zijn, aldus het hoofd van de interne Rabobank-accountantsdienst zelf), weigerde hij uiteraard de foute jaarrekening 1986 goed te keuren en te ondertekenen.
Omdat hij al vermoedde dat het een misstand was die bij meer lokale Rabobanken zou voorkomen (wat dus later inderdaad zo bleek te zijn), en omdat zijn herhaalde pogingen om de jaarrekening gewijzigd te krijgen bleven stranden op totale onwil van alles en iedereen binnen de Rabobank-organisatie, waarschuwde hij uiteindelijk ook De Nederlandsche Bank, dè toezichthouder op alle banken en het hele Nederlandse bankwezen en die uit dien hoofde toegang had tot de hele Rabobank-organisatie. Echter, De Nederlandsche Bank was hiervan niet gediend; toezichthouders die hun werk goed doen, waren (en zijn?) bij De Nederlandsche Bank niet welkom. De Nederlandsche Bank had toevallig Van Dien+Co, het kantoor waar Leo Verhoef als accountant werkzaam was, als accountant, en had dus via deze weg regelmatig contact met Van Dien+Co.  De Nederlandsche Bank liet naar Leo Verhoef niets van zich horen, nam geen enkel contact met hem op, maar deed (betrapt op falend toezicht?), ondanks strenge geheimhoudingsplicht, z'n beklag bij het bestuur van Van Dien+Co, de werkgever van Leo Verhoef. De Nederlandsche Bank èn de Rabobank èn Leo's werkgever, Van Dien+Co, vormden opeens één front tegenover deze toezichthouder die zijn werk goed deed en daardoor een misstand had ontdekt, zijn verantwoordelijkheid inzag en zijn verantwoordelijkheid nam. De Nederlandsche Bank en Van Dien+Co eisten dat Leo Verhoef onmiddellijk zou ophouden. Toen Leo Verhoef dat naar hun zin niet snel en geruisloos genoeg deed (inmiddels had ook de pers er lucht van gekregen), omdat hij nog een brief stuurde naar de hoofddirectie van Rabobank Nederland waarin hij een samenvatting gaf van zijn kritiek op de foute jaarrekening en kritiek gaf op de inmiddels aan de jaarrekening toegevoegde cryptische passage, werd hij door zijn werkgever, onder druk van De Nederlandsche Bank, de deur gewezen en moest hij bij Van Dien+Co vertrekken. Accountants die als toezichthouder hun werk goed deden, waren (en zijn?) bij Van Dien+Co (thans PricewaterhouseCoopers) niet welkom. Toezichthouders die hun werk goed doen, waren (en zijn?) bij De Nederlandsche Bank niet welkom. De Rabobank vond dit alles natuurlijk heel prima.
Leo Verhoef vertrok onder deze zware druk bij Van Dien+Co en uit de Raad van Toezicht bij de Rabobank. Of en hoelang de door hem ontdekte misstand nog doorging is hem uiteraard niet bekend. Aan de foute misleidende jaarrekening van de Rabobank-Wijk bij Duurstede werd wèl een cryptische passage toegevoegd waaruit zou moeten blijken dat er met de jaarrekening wat aan de hand was; hiermee werd wèl het gelijk van Leo Verhoef bevestigd (wat dus eerder al door het hoofd van de interne Rabobank-accountantsdienst onder vier ogen was gebeurd)!


Inhoud dossier (belangrijkse documenten):
- Brief aan de hoofddirectie van Rabobank Nederland dd. 20 januari 1988
- Toevoeging aan jaarrekening Rabobank-Wijk bij Duurstede 1986
- Brief aan de hoofddirectie van Rabobank Nederland dd. 21 december 1987 (kopie naar De Nederlandsche Bank)
- Krantenartikel van Utrechts Nieuwsblad dd. 16 december 1987
- Brief aan accountant Moret & Limperg dd. 9 december 1987 (kopie naar De Nederlandse Bank)
- Brief aan De Nederlandsche Bank dd. 9 december 1987
- Brief aan accountant Moret & Limperg dd. 3 december 1987
- Brief aan accountant Moret & Limperg dd. 13 november 1987
- Verklaring in de ledenvergadering van Coöperatieve Rabobank B.A. te Wijk bij Duurstede dd. 12 oktober 1987
- Brief aan de hoofddirectie van Rabobank Nederland dd. 6 oktober 1987
- Brief van de hoofddirectie van Rabobank Nederland dd. 1 oktober 1987
- Brief aan Rabobank Nederland dd. 16 september 1987
- Brief aan de hoofddirectie van Rabobank Nederland dd. 2 september 1987
- Brief aan bestuur, directie en Raad van Toezicht van Rabobank-Wijk bij Duurstede dd. 2 september 1987