Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 7 december 2012

Vice-premier minister Lodewijk Asscher als wethouder FinanciŽn verantwoordelijk voor boekhoudfraude bij Amsterdam van € 3,8 miljard

Co Verdaas moest als staatssecretaris aftreden vanwege onterechte declaraties en foute informatie over zijn woonplaats.
Een heel veel groter probleem doet zich voor bij Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vice-premier in het nieuwe kabinet Rutte-2.
Als voormalig wethouder FinanciŽn bij gemeente Amsterdam is Lodewijk Asscher (mede)verantwoordelijk voor een ongekende boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van circa 3,8 miljard euro. Bij gemeente Amsterdam is boekhoudfraude gepleegd in de (door mij, registeraccountant, onderzochte) periode 1998-2011 van circa 3,8 miljard euro! Het gemeentebestuur van Amsterdam deed het in de jaarrekeningen over de periode 1998-2011 voorkomen of Amsterdam in deze periode 458 miljoen euro had overgehouden. Op zichzelf al verbazingwekkend, want waarom moest gemeente Amsterdam zoveel overhouden. De totale opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bij Amsterdam bijvoorbeeld bedroeg in deze periode 1.997 miljoen euro. Dit betekent dat dit ruim 20% lager had gekund zonder dat de gemeente in de "rode cijfers" zou zijn beland. Niets en niemand die dit opmerkte, laat staan daarop actie ondernam. Echter, serieus onderzoek van de jaarrekeningen van de gemeente over deze periode laat zien dat Amsterdam in deze periode in werkelijkheid 4.231 miljoen (ruim 4,2 miljard!) euro overhield. Dit betekent een boekhoudfraude (in juridische termen: valsheid in geschrifte) van circa 3,8 miljard euro!
Met boekhoudfraude maskeerde wethouder van FinanciŽn Lodewijk Asscher (met zijn andere wethouders, burgemeester, en voorgangers) dat de Amsterdammers vanaf (ten minste) 1998 geheel onnodig OZB betaalden. Mijn bevindingen zijn al in 2006 door de Rekenkamer Amsterdam bevestigd! (De gemeenteraad weigerde toentertijd botweg op de bevindingen van de eigen Rekenkamer in te gaan!). Justitie weigert botweg mijn aangiften van boekhoudfraude serieus in behandeling te nemen (vanwege onwil en volslagen onkunde)!

Waarom blijft deze kwestie maar steeds in de doofpot gehouden? Ook door de media!

Alles hierover (inclusief rapporteringen van mijn onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Amsterdam, onderzoeksrapport van Rekenkamer Amsterdam, bevestigingen door Raad van Tucht voor Accountants in soortgelijke zaken van misleidende jaarrekeningen van andere gemeenten) te vinden op www.leoverhoef.nl met name in "Dossier: Amsterdam" en "Dossier: Strafzaken".

Meer informatie bij
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670