Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 25 oktober 2012

Grote gemeenten geheimzinnig over tekorten in hun Begroting 2013

Begrotingstekort grote gemeenten van in totaal 712 miljoen euro

Inmiddels hebben nagenoeg alle gemeentebesturen de Begroting 2013 van hun gemeente aangeboden. Onderzoek van de begrotingen van de 6 grote gemeenten (gemeenten met inwoneraantal van meer dan 200.000, i.c. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven en Tilburg, tezamen circa 2.500.000 inwoners) laat zien dat al deze gemeentebesturen heel geheimzinnig doen over de begrote saldi van opbrengsten en kosten. Geen enkel gemeentebestuur noemt het werkelijke begrote saldo. In alle zes gevallen is sprake van een tekort, vaak zelfs een groot tekort. Ze leiden allen de aandacht af van de tekorten met termen als een "sluitende begroting", een begroting die "structureel op orde is" en een "financieel solide begroting", hiermee suggererend dat er sprake is van een begrotingssaldo van 0 euro. Sommige gemeentebesturen schrikken zelfs niet terug voor boekhoudfraude waardoor het tekort voor de niet-geschoolde lezers onzichtbaar is. De begrotingen 2013 van de zes grote gemeenten sluiten tezamen met een fors nadelig saldo van 712 miljoen euro.

De begrotingsboekwerken van deze gemeenten (met uitzondering van Amsterdam) laten ook zien wat de gemeentebesturen verwachten als saldo van opbrengsten en kosten over 2012. Deze vijf gemeenten stevenen, volgens hun eigen cijfers, tezamen af op een totaal nadelig saldo over 2012 van 680 miljoen euro.
De jaarrekeningen over 2011 van deze zes gemeenten lieten tezamen nog een positief saldo zien van in totaal 25 miljoen euro.

Amsterdam
De Begroting 2013 van Amsterdam heeft een nadelig saldo van 306 miljoen euro.
Het gemeentebestuur spreekt over een "sluitende begroting" en een "structureel sluitende begroting", maar noemt nergens het saldo van de begroting.
Het begrotingsboekwerk geeft geen indicatie over de verwachte uitkomsten voor 2012.
De Jaarrekening 2011 sloot met een voordelig saldo van 121 miljoen euro.

Den Haag
De Begroting 2013 van Den Haag heeft een nadelig saldo van 158 miljoen euro.
Het gemeentebestuur spreekt over een "sluitende begroting", maar noemt nergens het saldo van de begroting.
In het begrotingsboekwerk is een cijfermatig begrotingsoverzicht opgenomen dat sluit met een saldo van 0 euro, hiermee suggererend dat dit het saldo van de begrote opbrengsten en kosten is.
Het gemeentebestuur verwacht over 2012 een nadelig saldo van 157 miljoen euro.
De Jaarrekening 2011 sloot met een nadelig saldo van 22 miljoen euro.

Eindhoven
De Begroting 2013 van Eindhoven heeft een nadelig saldo van 40 miljoen euro.
Het gemeentebestuur spreekt over een "sluitende begroting" en een "reŽel sluitende begroting", maar noemt nergens het saldo van de begroting.
In het begrotingsboekwerk zijn cijfermatige begrotingsoverzichten opgenomen die sluiten met een saldo van 0 euro, hiermee suggererend dat dit het saldo van de begrote opbrengsten en kosten is.
Het gemeentebestuur verwacht over 2012 een nadelig saldo van 58 miljoen euro.
De Jaarrekening 2011 sloot met een nadelig saldo van 1 miljoen euro.

Rotterdam
De Begroting 2013 van Rotterdam heeft een nadelig saldo van 107 miljoen euro.
Het gemeentebestuur spreekt over een "sluitende begroting", maar noemt nergens het saldo van de begroting.
In het begrotingsboekwerk zijn cijfermatig begrotingsoverzichten opgenomen die sluiten met een saldo van 0 euro, hiermee suggererend dat dit het saldo van de begrote opbrengsten en kosten is.
Het gemeentebestuur verwacht over 2012 een nadelig saldo van 183 miljoen euro.
De Jaarrekening 2011 sloot met een nadelig saldo van 62 miljoen euro.

Tilburg
De Begroting 2013 van Tilburg heeft een nadelig saldo van 37 miljoen euro.
Het gemeentebestuur zegt dat "de begroting nu structureel op orde" is, maar noemt nergens het saldo van de begroting.
In het begrotingsboekwerk zijn cijfermatige begrotingsoverzichten opgenomen die sluiten met een saldo van 13.000 euro, hiermee suggererend dat dit het saldo van de begrote opbrengsten en kosten is.
Het gemeentebestuur verwacht over 2012 een nadelig saldo van 227 miljoen euro.
De Jaarrekening 2011 sloot met een voordelig saldo van 53 miljoen euro.

Utrecht
De Begroting 2013 van Utrecht heeft een nadelig saldo van 64 miljoen euro.
Het gemeentebestuur spreekt over een "financieel solide begroting", maar noemt nergens het saldo van de begroting.
Het gemeentebestuur verwacht over 2012 een nadelig saldo van 55 miljoen euro.
De Jaarrekening 2011 sloot met een nadelig saldo van 64 miljoen euro.

Het onderzoek is verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef verricht al jarenlang diepgaand onderzoek naar de kwaliteit van de jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen (hij spreekt van boekhoudfraude) zijn uitvoerig gedocumenteerd te bekijken op www.leoverhoef.nl. In voorkomende gevallen zijn zijn bevindingen onder meer bevestigd door bijvoorbeeld de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam, de Rekenkamer Dordrecht, het NIVRA (overkoepelende organisatie van Registeraccountants) en de Raad van Tucht voor Accountants.

Leo Verhoef stuurde zijn bevindingen, inclusief berekeningen, over de Begrotingen 2013 van bovengenoemde gemeenten toe aan alle individuele gemeenteraden. Deze zijn alle eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en wel in de op de website aangegeven "Dossiers": "Dossier: Amsterdam", "Dossier Den Haag", "Dossier Eindhoven", "Dossier Rotterdam", "Dossier Tilburg" en "Dossier Utrecht".

Nadere informatie en toelichtingen:
drs. L.W.Verhoef RA
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
telefoon: 0343-572055/06-20815670