Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 28 juni 2018
 
Een door pers en media verzwegen misstand: boekhoudfraude bij gemeenten schering en inslag
 
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam opgelopen naar 4.001 miljoen (4,0 miljard!) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1.359 miljoen (1,4 miljard!) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 897 miljoen (0,9 miljard!) euro
Boekhoudfraude bij gemeente Utrecht opgelopen naar 640 miljoen (0,6 miljard!) euro
 
Klokkenluider onthoofd en doodgezwegen (met gevolg: bijstand)
 
De persberichten van gemeentebesturen over hun (vermeende) jaarlijkse financiŽle overschotten of tekorten worden door de reguliere pers en media doorlopend klakkeloos, zonder eigen onderzoek,  in hun media overgenomen. Hierdoor blijft een gigantische boekhoudfraude bij gemeenten onbesproken. Hierdoor blijft onbesproken dat gemeentebesturen hun gemeenteraden zwaar misleiden. Hierdoor blijft onbesproken dat gemeentebesturen hun burgers zwaar misleiden.
De boekhoudfraude bij bijvoorbeeld Ahold, waar verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt hierbij totaal.
De klokkenluider is (uiteraard) onthoofd. Ook dit blijft onbesproken.
 
Hieronder de uitkomsten van het onderzoek naar de boekhoudfraude en de omvang daarvan bij de vier grootste gemeenten.
 
Rotterdam
In de door gemeente Rotterdam uitgebrachte jaarrekening 2017 en de berichtgeving daarover presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 29,8 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van 90,2 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2007-2017 een voordelig saldo van 672 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 687 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 1.359 miljoen euro.
 
Den Haag
In de door gemeente Den Haag uitgebrachte jaarrekening 2017 en de berichtgeving daarover presenteerde het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 13,7 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van 90,4 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2017 een voordelig saldo van 292 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 605 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 897 miljoen euro.
 
Utrecht
In de door gemeente Utrecht uitgebrachte jaarrekening 2017 en de berichtgeving daarover presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 43,0 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat er in werkelijkheid een nadelig saldo was van 12,4 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 2008-2017 een voordelig saldo van 518 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 122 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 640 miljoen euro.
 
Amsterdam
Bij gemeente Amsterdam is het precies andersom.
In de door gemeente Amsterdam uitgebrachte jaarrekening 2017 en de berichtgeving daarover presenteerde het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 90,6 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente een voordelig saldo had van 120,0 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2017 een voordelig saldo van 1.345 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van 5.346 (5,3 miljard) miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 4.001 miljoen (4,0 miljard) euro. (Opvallend detail: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode 2.992 miljoen euro. Die was dus totaal overbodig. Met boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt.)
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. De uitkomsten van zijn onderzoek zijn schrikbarend.
Even schrikbarend is het dat hij en zijn onderzoek door de reguliere pers en media totaal geboycot wordt.
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapporteringen aan de respectieve gemeenteraden is te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag
en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers:
Dossier: Amsterdam  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html )
Dossier: Den Haag  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/denhaag.html )
Dossier: Rotterdam  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/rotterdam.html )
Dossier: Utrecht  ( http://www.leoverhoef.nl/dossiers/utrechtgem.html )
 
Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA (beroepsorganisatie van Registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .
 
Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670