Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 21 juni 2018
 
Jaarrekening 2017 gemeente Amsterdam misleidend
Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam vanaf 1998 opgelopen naar 4 miljard euro

In de door gemeente Amsterdam uitgebrachte jaarrekening 2017 en de berichtgeving daarover presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 91 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente een voordelig saldo had van 120 miljoen euro.


Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2017 een voordelig saldo van 1.345 miljoen euro. (De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode 2.992 miljoen euro.) Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van 5.346 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 4.001 miljoen (4 miljard!) euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op
www.leoverhoef.nl

en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "
Dossier: Amsterdam"
(www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html).

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl 
.

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
Registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670