Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 13 maart 2018

 
Grote tekorten bij veel gemeenten in de recente jaren deden vermogens van deze gemeenten fors slinken en de schulden en dus de rentelasten fors toenemen 
Deze tekorten werden veelal met boekhoudfraude gemaskeerd
 
Anders is het bij gemeente Amsterdam, waar met boekhoudfraude van € 4,0 miljard werd gemaskeerd dat de gemeente € 5,2 miljard overhield en dat dus de Onroerendezaakbelasting in de afgelopen jaren van € 2,8 miljard totaal overbodig was
 
Onderzoek van de jaarrekeningen van de gemeenten van de afgelopen recente jaren laat zien dat veel gemeenten in de afgelopen jaren door grote tekorten fors op hun vermogen zijn ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenden uiteraard een even grote toename van de schulden en een navenante stijging van de rentekosten van deze gemeenten.
Opvallend is dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten saldi van opbrengsten en kosten presenteerden die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds weken de als zodanig gepresenteerde saldi sterk naar boven af t.o.v. de werkelijke saldi. Dat betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dat te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dat betekent ook dat de ge´nteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet. Dat betekent ook dat ge´nteresseerde pers en media, waar blijkbaar ook de kennis ontbreekt om dat te doorzien, totaal op het verkeerde been worden gezet.
Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfraude jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn ook de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen.
 
Hieronder de onderzoeksbevindingen betreffende de vijf grootste gemeenten en vijf andere representatieve gemeenten uit een grote verzameling.
Voor alle duidelijkheid: alle onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de betreffende gemeenten zelf !
 
De vijf grootste gemeenten:
Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteerde over de periode 1998-2016 een voordelig saldo van € 1.208 miljoen; in werkelijkheid hield Amsterdam in deze periode € 5.226 miljoen over
Boekhoudfraude dus van € 4.018 miljoen
Het gemeentebestuur van Rotterdam presenteerde over de periode 2007-2016 een voordelig saldo van € 642 miljoen; in werkelijkheid leed Rotterdam een verlies van € 597 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 1.239 miljoen
Het gemeentebestuur van Den Haag presenteerde over de periode 2008-2016 een voordelig saldo van € 306 miljoen; in werkelijkheid leed Den Haag een verlies van € 515 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 821 miljoen
Het gemeentebestuur van Utrecht presenteerde over de periode 2008-2016 een voordelig saldo van € 475 miljoen; in werkelijkheid leed Utrecht een verlies van € 110 miljoen.
Boekhoudfraude dus van € 585 miljoen
Het gemeentebestuur van Eindhoven presenteerde over de periode 2006-2016 een voordelig saldo van € 18 miljoen; in werkelijkheid leed Eindhoven een verlies van € 390 miljoen.
Boekhoudfraude dus van € 408 miljoen
 
Voorbeelden van vijf andere gemeenten:
Het gemeentebestuur van Almere presenteerde over de periode 2010-2016 een voordelig saldo van € 86 miljoen; in werkelijkheid leed Almere een verlies van € 120 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 206 miljoen
Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom presenteerde over de periode 2010-2016 een voordelig saldo van € 19 miljoen; in werkelijkheid leed Bergen op Zoom een verlies van € 93 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 112 miljoen
Het gemeentebestuur van Dordrecht presenteerde over de periode 2009-2016 een voordelig saldo van € 94 miljoen; in werkelijkheid leed Dordrecht een verlies van € 134 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 228 miljoen
Het gemeentebestuur van Groningen presenteerde over de periode 2010-2016 een voordelig saldo van € 42 miljoen; in werkelijkheid leed Groningen een verlies van € 200 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 242 miljoen
Het gemeentebestuur van Leiden presenteerde over de periode 2010-2016 een voordelig saldo van € 48 miljoen; in werkelijkheid leed Leiden een verlies van € 150 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 198 miljoen
 
Een opsomming van alle gemeenten die zich aan het bovenstaande in de afgelopen jaren schuldig hebben gemaakt, is te vinden op www.leoverhoef.nl onder ’Griekse’ jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten (http://leoverhoef.nl/lageresaldi.html)
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Alles over zijn onderzoek en de uitkomsten daarvan, de rapporteringen aan de betreffende gemeenteraden, en bevestigingen van uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, door de Raad van Tucht voor Accountants, door de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht, en door anderen, is meer dan uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag
 
 
Grootste gemeenten
 
Amsterdam  (Periode 1998-2016)
Opvallend: Amsterdam hield in de periode 1998-2016 heel veel meer over dan wat het gemeentebestuur als zodanig presenteerde. Amsterdam hield in deze periode zelfs heel veel meer over dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting van € 2.817 miljoen; die was dus totaal overbodig.
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  voordelig € 5.226 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  8.054 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.1998  €  2.516
Het Eigen vermogen nam toe met                      €  5.538 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: voordelig € 5.226 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen o.a. door voeging met de deelgemeenten, herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 312 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode (op zich al heel opvallend) een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.208 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 4.018 miljoen
 
Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode € 2.817 miljoen; deze was dus totaal onnodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.
 
Rotterdam  (Periode 2007-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 597 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  1.208 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2007  €  1.732
Het Eigen vermogen nam af met                        €     524 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 597 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen o.a. door voeging met de deelgemeenten, herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 73 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 642 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 1.239 miljoen
 
Den Haag  (Periode 2008-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 515 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €     819 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  1.291
Het Eigen vermogen nam af met                        €     472 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 515 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, balansaanpassingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 43 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 306 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 821 miljoen
 
Utrecht  (Periode 2008-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 110 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  657 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  767
Het Eigen vermogen nam af met                        €  110 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 110 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 475 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 585 miljoen
 
Eindhoven  (Periode 2006-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 390 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  185 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2006  €  575
Het Eigen vermogen nam af met                        €  390 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 390 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 18 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 408 miljoen
 
Overige gemeenten
Hieronder 5 sprekende voorbeelden uit de grote groep van overige gemeenten waar dit verschijnsel zich voordoet.
 
Almere  (Periode 2010-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 120 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  275 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  395
Het Eigen vermogen nam af met                        €  120 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 120 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 86 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 206 miljoen
 
Bergen op Zoom  (Periode 2010-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 93 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €    40 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  133
Het Eigen vermogen nam af met                        €    93 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 93 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 19 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 112 miljoen
 
Dordrecht  (Periode 2009-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 134 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  430 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2009  €  556
Het Eigen vermogen nam af met                        €  126 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 134 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 8 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 94 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 228 miljoen
 
Groningen  (Periode 2010-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 200 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  246 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  357
Het Eigen vermogen nam af met                        €  111 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 200 miljoen
andere oorzaken (balanscorrectie):  € 89 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 42 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 242 miljoen
 
Leiden  (Periode 2010-2016)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 150 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2016  €  377 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  527
Het Eigen vermogen nam af met                        €  150 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 150 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 48 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 198 miljoen
  
 
Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670