Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 12 juni 2017

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van ruim 4 miljard euro.

Onroerendezaakbelasting in Amsterdam was afgelopen jaren geheel onnodig; dat werd met boekhoudfraude gemaskeerd.


Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting. Amsterdam hield de volledige opbrengst van de Onroerendezaakbelasting vanaf 1998 geheel over.


Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeente Amsterdam over de periode 1998-2016 levert de conclusie op dat Amsterdam vanaf 1998 5.226 miljoen (ruim 5,2 miljard) euro heeft overgehouden. Volgens de officiŽle jaarrekeningen van de gemeente was het saldo van de baten en de lasten in de periode 1998-2016 5.226 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was is deze periode 2.817 miljoen euro, zo laten de jaarrekeningen, en daarmee het onderzoek daarnaar, eveneens zien. De conclusie is dus: gemeente Amsterdam hield in de periode 1998-2016 meer over, zelfs beduidend meer over, dan de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting. Opvallend is dat deze eenvoudige conclusie de volksvertegenwoordigers, i.c. de gemeenteraad(sleden), nooit is opgevallen, ondanks herhaalde waarschuwingen, anders zou de gemeenteraad en zouden de gemeenteraadsleden ogenblikkelijk de terugbetaling geŽist hebben van de onnodig opgelegde en geheven Onroerendezaakbelasting.


Opvallend is ook dat het gemeentebestuur van Amsterdam in zijn jaarlijkse berichtgevingen over de jaarlijkse financiŽle uitkomsten zoals deze blijken uit de officiŽle jaarrekeningen, stelselmatig deze onthutsende conclusies verzweeg en nog steeds verzwijgt. Evenwel, het gemeentebestuur meldde zelf al in zijn berichtgeving over de financiŽle uitkomsten, zoals in zijn persberichten, dat de gemeente in de periode 1998-2016 1.208 miljoen euro zou hebben overgehouden, dat is al ruim 40% van de opgelegde Onroerendezaakbelasting. En ook naar aanleiding van deze berichtgeving van het gemeentebestuur zelf eiste(n) de gemeenteraad en de gemeenteraadsleden nooit de teruggave van deze reeds erkende onnodig geheven Onroerendezaakbelasting. Blijkbaar zagen ze het niet, zien ze het niet, willen ze het niet zien.

Deze conclusies volgen uit onderzoek door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies, zoals ook die van gemeente Amsterdam vanaf 1998.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "
Dossier: Amsterdam"

Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670