Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 16 september 2016

Grote tekorten bij gemeenten in de recente jaren deden vermogens van meeste gemeenten fors slinken en schulden en dus rentelasten fors toenemen
Opvallende uitzondering is gemeente Amsterdam die sinds 1998 € 5.028 miljoen (€ 5 miljard!) overhield
 
Grote tekorten bij meeste gemeenten in de recente jaren veelal met boekhoudfraude gemaskeerd
Opvallende uitzondering is gemeente Amsterdam waar met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de gemeente € 5 miljard overhield en dat dus de Onroerendezaakbelasting in de afgelopen jaren totaal overbodig was
 
Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten van de afgelopen recente jaren laat zien dat verreweg de meeste gemeenten in de afgelopen jaren door grote tekorten fors op hun vermogen zijn ingeteerd. In totaal gaat het om miljarden euro’s. De negatieve saldi van baten en lasten betekenden uiteraard een even grote toename van de schulden en navenante stijging van de rentekosten van deze gemeenten.
Opvallend is dat de meeste gemeentebesturen in de jaarrekeningen van hun gemeenten saldi van opbrengsten en kosten presenteerden die niet overeenkomen met de werkelijke saldi. Vrijwel steeds weken de als zodanig gepresenteerde saldi sterk naar boven af t.o.v. de werkelijke saldi. Dat betekent dat de betreffende gemeenteraden, waar ten enenmale de kennis ontbreekt om dat te doorzien, door deze boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Dat betekent ook dat de ge´nteresseerde burgers totaal op het verkeerde been worden gezet. Dat betekent ook dat ge´nteresseerde pers en media, waar blijkbaar ook de kennis ontbreekt om dat te doorzien, totaal op het verkeerde been worden gezet.
Opvallend is ook dat bij al deze boekhoudfrauduleuze jaarrekeningen desondanks steeds goedkeurende accountantsverklaringen staan. Blijkbaar zijn ook de betreffende accountants niet in staat de boekhoudfraude te onderkennen.
 
Hieronder de onderzoeksbevindingen betreffende de vijf grootste gemeenten en enkele andere representatieve gemeenten uit een veel grotere verzameling.
Nogmaals voor alle duidelijkheid: alle onderstaande cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de betreffende gemeenten zelf !
 
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Alles over zijn onderzoek en de uitkomsten daarvan, de rapporteringen aan de betreffende gemeenteraden, bevestigingen van onderzoeksresultaten, en nog heel veel meer hierover, is meer dan uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag
 
Een opsomming van de gemeenten die zich aan het bovenstaande in de afgelopen jaren schuldig hebben gemaakt is te vinden op www.leoverhoef.nl onder “’Griekse’ jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten“ ( http://leoverhoef.nl/lageresaldi.html )
 
Meer informatie over de door Registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en bevestigingen van uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, door de Raad van Tucht voor Accountants, door de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht, door hoogleraar Accountancy prof. J.H.Blokdijk RA, en door anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .
 
 
Grootste gemeenten
 
Amsterdam  (Periode 1998-2015)
Opvallend: Amsterdam hield in de afgelopen jaren heel veel meer over dan wat het gemeentebestuur als zodanig presenteerde. Amsterdam hield in de periode 1998-2015 zelfs heel veel meer over dan de hele opbrengst van de Onroerendezaakbelasting; die was dus totaal overbodig.
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  voordelig € 5.028 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  7.856 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.1998  €  2.516
Het Eigen vermogen nam toe met                    €  5.340 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: voordelig € 5.028 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen (o.a. door voeging met de deelgemeenten, herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 312 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 1.048 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 3.980 miljoen
 
Opvallend: de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was over deze periode € 2.649 miljoen; deze was dus totaal onnodig
 
Rotterdam  (Periode 2007-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 597 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  1.208 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2007  €  1.732
Het Eigen vermogen nam af met                      €     524 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 597 miljoen
andere oorzaken (consolidatieverschillen (o.a. door voeging met de deelgemeenten), herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 73 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 553 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 1.150 miljoen
 
Den Haag  (Periode 2008-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 389 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €     896 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  1.291
Het Eigen vermogen nam af met                      €     395 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 389 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 6 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 249 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 638 miljoen
 
Utrecht  (Periode 2008-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 141 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  626 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2008  €  767
Het Eigen vermogen nam af met                      €  141 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 141 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 403 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 544 miljoen
 
Eindhoven  (Periode 2006-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 338 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  237 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2006  €  575
Het Eigen vermogen nam af met                      €  338 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 338 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 37 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 375 miljoen
 
Overige gemeenten
Hieronder 7 sprekende voorbeelden uit de grote groep van overige gemeenten waar dit verschijnsel zich voordoet.
 
Almere  (Periode 2010-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 131 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  264 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  395
Het Eigen vermogen nam af met                      €  131 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 131 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 54 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 185 miljoen
 
Bergen op Zoom  (Periode 2010-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 90 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €    43 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  133
Het Eigen vermogen nam af met                      €    90 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 90 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 17 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 107 miljoen
 
Dordrecht  (Periode 2009-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 127 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  436 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2005  €  556
Het Eigen vermogen nam af met                      €  120 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 127 miljoen
andere oorzaken (herwaarderingen, afrondingsverschillen e.d.):  € 7 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 89 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 216 miljoen
 
Emmen  (Periode 2010-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 107 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €    65 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  172
Het Eigen vermogen nam af met                      €  107 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 107 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 13 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 120 miljoen
 
Leiden  (Periode 2010-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 146 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €  381 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  527
Het Eigen vermogen nam af met                      €  146 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 146 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 45 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 191 miljoen
 
Nieuwegein  (Periode 2004-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 78 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €    93 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2004  €  170
Het Eigen vermogen nam af met                      €    77 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 78 miljoen
andere oorzaken (afrondingsverschillen):  € 1 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 40 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 118 miljoen
 
Nijmegen  (Periode 2010-2015)
 
Saldo van opbrengsten en kosten:  nadelig € 148 miljoen
 
Het Eigen vermogen bedroeg per 31.12.2015  €    75 miljoen
Het Eigen vermogen bedroeg per 01.01.2010  €  223
Het Eigen vermogen nam af met                      €  148 miljoen
waarvan:
saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 148 miljoen
 
Opvallend: het gemeentebestuur presenteerde over deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 10 miljoen
Boekhoudfraude dus van € 138 miljoen
 
 
Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670