Home
Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 23 mei 2016
 
Jaarrekening 2015 gemeente Den Haag misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Den Haag opgelopen naar 638 miljoen euro

In de door gemeente Den Haag uitgebrachte jaarrekening 2015 en de berichtgeving daarover presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van (afgerond) 38 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een verlies leed van (afgerond) 68 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 2008-2015 een voordelig saldo van 249 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 389 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 638 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Den Haag is te vinden op
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Den Haag".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl .

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670