Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 5 juni 2015

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van 3,9 miljard euro

J
aarrekeningen van gemeente Amsterdam zijn zwaar misleidend
Boekhoudfraude maskeert onder meer dat gemeente Amsterdam ten minste vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegde


In de door gemeente Amsterdam uitgebrachte jaarrekeningen over de afgelopen periode vanaf 1998 tot en met 2014 presenteerde het gemeentebestuur in totaal een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 896 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode 4.836 miljoen euro overhield. Boekhoudfraude dus van 3.940 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode 2.479 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd onder meer gemaskeerd dat Amsterdam de Onroerendezaakbelasting totaal onnodig oplegde en incasseerde.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl

en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amsterdam".


Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .


Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670