Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 12 januari 2015

Enorme tekorten bij gemeenten in 2014 van € 3,1 miljard en in 2015 van € 3,4 miljard

Het COELO (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) meldde afgelopen week dat de Nederlandse gemeenten afstevenen op een tekort van € 4,8 miljard in 2018. De bevindingen van het COELO haalden ruimschoots de pers en de media.
Maar hoe zit het met 
20152014 en de recente voorafgaande jaren? De onderzoeksbevindingen betreffende 2015 en 2014 van Registeraccountant drs. L.W.Verhoef, die al jarenlang uitgebreid onderzoek doet naar de financiŽn van de gemeenten (en de provincies) en vooral naar de kwaliteit van de verslaggeving hierover door deze gemeenten (en provincies), uitvoerig door hem gerapporteerd in (o.a.) zijn uitvoerige persbericht van 4 november 2014, werden totaal genegeerd door de pers en de media. De onderzoeksbevindingen van Registeraccountant drs. L.W.Verhoef betreffende de afgelopen recente jaren vůůr 2014, uitvoerig door hem gerapporteerd in (o.a.) zijn uitvoerige persbericht van 14 juli 2014, werden eveneens totaal genegeerd door de pers en de media.

De begrotingen over 2015 van de 10 grootste gemeenten laten zien dat deze gemeenten in 2015 tezamen afstevenen op een tekort van € 698 miljoen. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, is het begrotingstekort over 2015 van alle gemeenten tezamen circa € 3,4 miljard.
De betreffende begrotingsboekwerken van de 10 grootste gemeenten laten zien dat deze gemeenten over 2014 tezamen een tekort verwachten van € 630 miljoen. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, is het verwachte tekort over 
2014 van alle gemeenten tezamen circa € 3,1 miljard.

Hieronder een herhaling van de persberichten van 4 november 2014, 14 juli 2014 en 4 juli 2014.

Heel veel meer over de onderzoeksbevindingen van Registeraccountant drs. L.W.Verhoef is te vinden op www.leoverhoef.nl .

Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670


-----------------------------------------

Persbericht dd. 4 november 2014

Gemeenten maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2015 van 3,4 miljard euro

Lees verder > Persbericht dd. 4 november 2014

-----------------------------------

Persbericht dd. 14 juli 2014

Omvangrijke boekhoudfraude bij veel gemeenten

Veel gemeentebesturen maskeerden in de afgelopen jaren met boekhoudfraude ongehinderd tekorten van tientallen tot honderden miljoenen euro

Lees verder > Persbericht dd. 14 juli 2014

-----------------------------------


Persbericht dd. 4 juli 2014

Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten laat zien:
  In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiŽle positie, vaak fors.
  Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro
  Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs met boekhoudfraude


Verbijsterend: deze misstand wordt doodgezwegen door de pers/media, ook door deze redactie.

Lees verder > Persbericht dd. 4 juli 2014

---------------------------------------