Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 7 september 2014

Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar 1 miljard euro

In de door gemeente Rotterdam uitgebrachte herziene jaarrekening 2013 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 127 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente een voordelig saldo had van 29 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen en de berichtgeving van het gemeentebestuur daarover was er in de periode 2007-2013 een voordelig saldo van 303 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een verlies leed van 693 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 996 miljoen, afgerond 1 miljard, euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn conclusies zijn verbijsterend.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Rotterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Rotterdam".

Opvallend is dat de pers/media deze zware misstand totaal doodzwijgen.

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het (vm) NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl .