Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 4 juli 2014

(Herhaling van persbericht dd. 25.06.2014, aangevuld met actuele cijfers betreffende gemeente Rotterdam)

Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten laat zien:
  In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiŽle positie, vaak fors.
  Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro.
  Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs met boekhoudfraude.

  Verbijsterend: deze misstand wordt doodgezwegen door de pers/media, ook door deze redactie


Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 overal nieuwe gemeentebesturen aangetreden. Interessant is de vraag:

  Welke financiŽle positie troffen de vorige gemeentebesturen/bestuurders aan in 2010 en welke financiŽle positie lieten zij in 2014 achter?

Dit is een totaal onderbelicht, zo niet geheel onbelicht, onderwerp. Registeraccountant drs. L.W. Verhoef deed hiernaar uitgebreid onderzoek aan de hand van de jaarrekeningen van de gemeenten over deze periode. Zijn conclusies zijn ronduit verbijsterend.

Bij heel veel gemeenten verslechterde in deze periode de financiŽle positie, bovendien vaak fors. Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro. Veel gemeenten teerden daardoor tientallen procenten in op hun vermogen (in "jaarrekeningtaal": eigen vermogen), in veel gevallen zelfs voor meer dan de helft. Er zijn zelfs gemeenten die hun gehele vermogen in deze periode "verspeelden" en nu dus met een negatief vermogen verder moeten!
Opvallend en verbijsterend is wat de betreffende gemeentebesturen in hun berichtgeving over de jaarlijkse saldi van opbrengsten en kosten (baten en lasten) en daarmee over de ontwikkeling van de financiŽle positie, meldden in hun presentaties van de jaarrekeningen en de jaarrekening-cijfers en in hun persberichten hierover. Dat is veelal ronduit misleidend tot zwaar misleidend. Op grote schaal knoeiden ze zelfs in wat in hun jaarrekeningen als saldo van baten en lasten werd gepresenteerd. Boekhoudfraude dus!

Al deze gemeentebesturen deden dus in deze periode meer uitgaven dan er aan inkomsten binnenkwam, vaak heel veel meer. Dat betekent dat door deze gemeenten de ontbrekende bedragen geleend zijn bij banken. Met andere woorden: tegenover de nadelige saldi van opbrengsten en kosten stonden even grote stijgingen van de schulden en dus navenante stijgingen van de rentekosten. Dat betekent dat van de belastingopbrengsten een steeds groter deel opging en nog steeds opgaat aan gestegen rentekosten.

Interessant is ook de vraag:

  Waar waren de toezichthouders, i.c. de gemeenteraden/-raadsleden? Wisten zij ervan? Wat deden de gemeenteraden/-raadsleden in deze periode?

Opvallend is dat alle gemeenteraden en gemeenteraadsleden al die jaren herhaaldelijk door Verhoef gewaarschuwd zijn voor de boekhoudfraude, maar dat zij totaal niets deden!

Uit de lijst van inmiddels zo’n 120 “gevallen” (het onderzoek is nog niet afgerond) de volgende 10 -sterk gecomprimeerd weergegeven- voorbeelden:

(de volledige en uitgebreide opsomming is te vinden onder: www.leoverhoef.nl/fin201014.html )

- Apeldoorn
Het vermogen daalde met € 182 miljoen van € 224 miljoen naar € 42 miljoen (afname 80%)
-
Barneveld
Het vermogen daalde met € 57 miljoen van € 112 miljoen naar € 55 miljoen (afname 50%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 7 miljoen
-
Delft
Het vermogen daalde met € 47 miljoen van € 115 miljoen naar € 68 miljoen (afname 40%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 29 miljoen
-
Den Haag
Het vermogen daalde met € 272 miljoen van € 1.300 miljoen naar € 1.028 miljoen
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 129 miljoen
-
Deventer
Het vermogen daalde met € 69 miljoen van € 146 miljoen naar € 77 miljoen (afname 45%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 8 miljoen
-
Dordrecht
Het vermogen daalde met € 101 miljoen van € 539 miljoen naar € 438 miljoen
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 54 miljoen
-
Eindhoven
Het vermogen daalde met € 92 miljoen van € 387 miljoen naar € 295 miljoen
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 35 miljoen
-
Emmen
Het vermogen daalde met € 95 miljoen van € 172 miljoen naar € 77 miljoen (afname 55%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 8 miljoen
-
Heerenveen
Het vermogen daalde van € 59 miljoen naar negatief € 8 miljoen
- Rotterdam
Het vermogen daalde met € 533 miljoen vanwege een nadelig saldo van baten en lasten en € 12 miljoen anderszins van € 1.504 miljoen naar € 959 miljoen (afname 36%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 58 miljoen


Op de website van drs. L.W.Verhoef RA www.leoverhoef.nl “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” zijn alle onderzoeksbevindingen betreffende alle inmiddels onderzochte jaarrekeningen waar de hier genoemde effecten zich voordoen, en bijbehorende toelichtingen, te vinden onder:

www.leoverhoef.nl/fin201014.html
In deze lijst zijn alle in het (nog niet afgeronde!) onderzoek aangetroffen gevallen opgenomen (inmiddels circa 120!) met een vermogensdaling van € 10 miljoen of meer. De lijst breidt zich nog steeds uit zolang het onderzoek naar alle gemeenten nog niet is afgerond.

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670