Dossier: Persberichten
Dossier: Amsterdam
Persbericht dd. 27 mei 2014

Jaarrekening 2013 van gemeente Amsterdam zwaar misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam vanaf 1998 opgelopen naar 4 miljard euro

Boekhoudfraude maskeert dat de Onroerendezaakbelasting in Amsterdam vanaf 1998 geheel onnodig was


In de door gemeente Amsterdam kortgeleden uitgebrachte jaarrekening 2013 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten in 2013 van 263 miljoen euro (en niet van 44 miljoen euro zoals diverse media klakkeloos overschrijven van een door de gemeente uitgegeven persbericht). Onderzoek van de jaarrekening leert dat in werkelijkheid de gemeente vorig jaar 698 miljoen euro overhield; een verschil van 435 miljoen euro. In 2013 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 160 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.

Ook de jaarrekeningen van Amsterdam van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de periode 1998-2013 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 817 miljoen euro; op zichzelf al opvallend, want waarom moet een gemeente als Amsterdam zoveel overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente in deze periode 4.839 miljoen (ruim 4,8 miljard!) euro over. Boekhoudfraude dus van 4.022 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in Amsterdam in de periode 1998-2013 2.314 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd en wordt o.a. gemaskeerd dat Amsterdam in deze periode geheel onnodig de Onroerendezaakbelasting oplegde.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Opvallend is bijvoorbeeld dat de Rekenkamer Amsterdam in 2006 de bevindingen van registeraccountant drs. L.W.Verhoef geheel bevestigde en dat rapporteerde aan de gemeenteraad, maar dat de gemeenteraad ook de bevindingen van de eigen Rekenkamer totaal negeerde.


Opvallend is dat voor de boekhoudfraude bij Ahold, die qua omvang totaal verbleekt bij die van gemeente Amsterdam, de betreffende bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, maar dat de aangiften bij Justitie van boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam zelfs niet door Justitie in behandeling worden genomen, zonder enig nader onderzoek.


Opvallend is dat de boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam totaal werd en wordt doodgezwegen door de pers en media. Mede hierdoor kon de boekhoudfraude oplopen naar de gigantische omvang van ruim 4 miljard euro.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten daarvan en de achtereenvolgende rapporteringen aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amsterdam".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes ook bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (de beroepsorganisatie van registeraccountants), die tegen deze misstand overigens totaal niet optreedt daarmee de belangen van de betreffende accountants en hun kantoren afschermend, de Raad van Tucht voor Accountants (die overigens de foute aangeklaagde accountants door – al dan niet opzettelijke - procedurefouten vrijuit liet gaan), de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en de Rekenkamer Dordrecht, en anderen, zoals de Afdeling FinanciŽn van gemeente Nieuwegein, is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670