Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 4 december 2013

Boekhoudfraude bij provincie Noord-Holland opgelopen naar 550 miljoen euro

In de door provincie Noord-Holland uitgebrachte jaarrekening 2012 presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 37 miljoen euro. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van 27 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van 77 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 474 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 551 miljoen euro.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn conclusies zijn schrikbarend.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Noord-Holland is te vinden op
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Noord-Holland
".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (beroepsorganisatie van Registeraccountants) (thans NBA geheten), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055