Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 29 oktober 2013

Gemeente- en provinciebesturen maskeren en verzwijgen grote tekorten in Begrotingen 2014 van 3,5 Ó 4 miljard euro

Verzwegen tekorten in Begrotingen 2014 van gemeenten en provincies gaan grote problemen geven voor de instandhouding en uitvoering van het Herfstaccoord van de Regering vanwege doorwerking in EMU-saldo

Terwijl Regering en Tweede en Eerste Kamer worstelen met de Begroting 2014 van het Rijk, worden bij gemeenten en provincies beslissingen genomen over de Begrotingen 2014 van de lokale overheden. Het valt op dat in de pers en de media hieraan geen enkele aandacht wordt geschonken, terwijl de uitkomsten hiervan uiterst belangrijk zijn voor Nederland-als-geheel en voor de “speelruimte” van de Regering en de Tweede en Eerste Kamer. Deze “speelruimte” wordt niet alleen bepaald door het saldo van de Rijksbegroting, maar ook door de begrotingssaldi van de gemeenten en provincies, en de Europese eisen die aan de gezamenlijke uitkomsten daarvan gesteld worden Deze “speelruimte” wordt bepaald door het zogenoemde “EMU-saldo”, waarin ook de begrotingssaldi van de lokale overheden worden opgenomen.
Onderzoek van de Begrotingen 2014 van gemeenten en provincies levert schrikbarende conclusies op. Allereerst valt op dat gemeente- en provinciebesturen zich bij de presentatie van hun begrotingen niet of nauwelijks uitlaten over het (voor- of nadelige) saldo van hun begrotingen en dat, als ze zich al uitlaten, ze dat doen met vage aanduidingen als “een sluitende begroting” of een saldo noemen van 0 euro, of, als het wat concreter gebeurt, een uiterst klein (voor- of nadelig) saldo noemen. Echter, technisch onderzoek van de Begrotingen 2014 van gemeenten en provincies laat zien dat deze begrotingen vrijwel alle zware tot zeer zware nadelige saldo kennen. Nog erger, deze nadelige saldi worden met ronduit misleidende presentaties zo gemaskeerd dat ze de niet geschoolde en niet-ge´nteresseerde (en dat zijn verreweg de meeste!) gemeenteraadsleden en Provinciale Staten-leden en menig ander niet opvallen.

In de Begrotingen 2014 van de 10 grootste gemeenten (met tezamen 3,4 miljoen van de in totaal 16,8 miljoen inwoners) worden begrotingssaldi gemeld van in totaal (voordelig) 6,8 miljoen euro. Echter, onderzoek van deze begrotingen laat zien dat deze 10 gemeenten tezamen in werkelijkheid een nadelig begrotingssaldo hebben van 523 miljoen (ruim 0,5 miljard) euro. Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, hebben alle gemeenten tezamen een nadelig begrotingssaldo over 2014 van (16,8/3,4 x 523 miljoen =) 2,6 miljard euro!

Hetzelfde geldt voor de Begrotingen 2014 van de provincies. In de Begrotingen 2014 van de 12 provincies worden begrotingssaldi gemeld van in totaal (voordelig) 27,6 miljoen euro. Echter, onderzoek van deze begrotingen laat zien dat alle provincies tezamen in werkelijkheid een nadelig begrotingssaldo hebben van 1.106 miljoen (1,1 miljard) euro. Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd.

Op grond van dit onderzoek mag geconcludeerd worden dat de lokale overheden tezamen een negatief begrotingssaldo over 2014 hebben van 3,5 Ó 4 miljard euro. Van het totale begrotingstekort bij de overheid bestaat dus 3,5 Ó 4 miljard euro uit tekorten bij de lokale overheden.
Gemeenten en provincies mogen in 2014 geen groter gezamenlijk tekort hebben dan 0,45% van het Bruto Binnenlands Product, d.w.z. niet meer dan 0,45% van 600 miljard euro, d.w.z. niet meer dan 2,7 miljard euro. Deze grens wordt dus ruimschoots overschreden.

Opvalland is dat de pers en de andere media aan dit persbericht geen enkele aandacht zullen schenken.

Toelichting:
Gemeenten
Het gemeentebestuur van Amsterdam meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 79 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Rotterdam meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 117 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Den Haag meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 143 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Utrecht meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 69 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Eindhoven meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 0,4 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 29 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Tilburg meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 3,8 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 45 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Almere meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 30 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Groningen meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een voordelig saldo van baten en lasten van 8 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Breda meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een voordelig saldo van baten en lasten van 1 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Nijmegen meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 2,6 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 20 miljoen euro.
Provincies
Het provinciebestuur van Drenthe meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 31 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Flevoland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 1,2 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een voordelig saldo van baten en lasten van 5 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Friesland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 10 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 204 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Gelderland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 7 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 347 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Groningen meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 5,1 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 70 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Limburg meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 125 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Noord-Brabant meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 83 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Noord-Holland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 84 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Overijssel meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 129 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Utrecht meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een voordelig saldo van begrote baten en lasten van 4,3 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 24 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Zeeland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 6 miljoen euro.
Het provinciebestuur van Zuid-Holland meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting een nadelig saldo van baten en lasten van 8 miljoen euro.

2013
De begrotingsboekwerken van deze gemeenten en provincies laten vrijwel alle ook zien wat naar de verwachting van de gemeente- en provinciebesturen de uitkomsten over 2013 zullen zijn.
De begrotingsboekwerken van de 10 grootste gemeenten, met uitzondering van Almere, die hierover geen cijfers verstrekte, laten zien dat deze 9 gemeenten over 2013 een nadelig saldo verwachten van tezamen 687 miljoen (bijna 0,7 miljard) euro. De begrotingsboekwerken van de 12 provincies laten zien dat deze over 2013 een nadelig saldo verwachten van tezamen 1.301 miljoen (1,3 miljard) euro. Deze schrikbarende uitkomsten zullen t.z.t. in het Nederlandse “EMU-saldo” over 2013 worden verwerkt.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering (voor zover al gebeurd) aan de gemeenteraden van deze gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers: "Dossier: Amsterdam", respectievelijk “Dossier: Rotterdam”, respectievelijk “Dossier: Den Haag”, respectievelijk “Dossier: Utrecht”, respectievelijk “Dossier: Eindhoven, respectievelijk “Dossier: Tilburg”, respectievelijk “Dossier: Almere”, respectievelijk “Dossier: gemeente Groningen”, respectievelijk “Dossier: Breda”, respectievelijk “Dossier: Nijmegen”.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering (voor zover al gebeurd) aan de Provinciale Staten van de provincies is te vinden op www.leoverhoef.nl “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers: "Dossier: Drenthe”, respectievelijk "Dossier: Flevoland”, respectievelijk "Dossier: Friesland”, respectievelijk "Dossier: Gelderland”, respectievelijk "Dossier: provincie Groningen”, respectievelijk "Dossier: Limburg”, respectievelijk "Dossier: Noord-Brabant”,  respectievelijk "Dossier: Noord-Holland”, respectievelijk "Dossier: Overijssel”, respectievelijk "Dossier: provincie Utrecht”, respectievelijk "Dossier: Zeeland”, respectievelijk "Dossier: Zuid-Holland".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (overkoepelende organisatie van Registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670