Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 5 juli 2013

Omvangrijke boekhoudfraude bij Drentse gemeenten


B
oekhoudfraude bij Drentse gemeenten opgelopen naar tezamen 290 miljoen euro

In de door de Drentse gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld) uitgebrachte jaarrekeningen 2012 presenteren deze gemeenten tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 8 miljoen euro. In werkelijkheid behaalden deze gemeenten tezamen een nadelig saldo van 36 miljoen euro. Boekhoudfraude in de jaarrekeningen 2012 derhalve van tezamen 44 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn zwaar misleidend. De boekhoudfraude bij deze gemeenten is inmiddels opgelopen naar 290 miljoen euro. Met misleidende jaarrekeningen worden gemeenteraden, die overigens al herhaaldelijk gewaarschuwd zijn, en belastingbetalers zwaar voor de gek gehouden. Evenzo ook pers en media, die, eveneens al herhaaldelijk gewaarschuwd, persberichten met frauduleuze bedragen klakkeloos en kritiekloos overnemen in hun berichtgeving over de financiŽle uitkomsten van de gemeenten. Met boekhoudfraude worden o.a. zware verliezen bij speculatie in grond en ander onroerendgoed gemaskeerd.


Het gemeentebestuur van Aa en Hunze
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3,0 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 1,5 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 1,5 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Assen
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 5,5 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 1,3 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 6,8 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Borger-Odoorn
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,5 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 0,3 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 0,8 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Coevorden
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,7 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 1,2 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 1,9 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van De Wolden
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,4 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 4,6 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 5,0 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Emmen
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 6,0 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 4,1 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 10,1 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Hoogeveen
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1,9 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 4,9 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 6,8 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Meppel
presenteert in de jaarrekening 2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 13,6 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 15,9 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 2,3 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,8 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 0,4 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 0,4 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Noordenveld
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1,0 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 3,1 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 4,1 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Tynaarlo
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1,6 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 2,2 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 3,8 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Westerveld
presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 0,7 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 0,1 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 0,6 miljoen euro.

O
ok de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend.
Volgens de jaarrekeningen van Aa en Hunze
was er in de jaren 2007-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 31 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 19 miljoen euro (waarvan winst van 12 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een winst van 7 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 12 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Assen
was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 7 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 15 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 22 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Borger-Odoorn
was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 6 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 8 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Coevorden
was er in de jaren 2007-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 11 miljoen euro (waarvan winst van 13 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een verlies van 24 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 13 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van De Wolden
was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 6 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 8 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Emmen
was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 60 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 63 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Hoogeveen
was er in de jaren 2004-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 31 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 52 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 83 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Meppel
was er in de jaren 2007-2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 11 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 41 miljoen euro (waarvan winst van 4 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een verlies van 45 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 30 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Midden-Drenthe
was er in de jaren 2009-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 16 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 9 miljoen euro (waarvan winst van 13 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een verlies van 4 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 7 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Noordenveld
was er in de jaren 2007-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 8 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 7 miljoen euro (waarvan winst van 6 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een verlies van 13 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 15 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Tynaarlo
was er in de jaren 2005-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 13 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 12 miljoen euro (waarvan winst van 15 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een verlies van 3 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 1 miljoen euro.

Volgens de jaarrekeningen van Westerveld
was er in de jaren 2005-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 33 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 4 miljoen euro (waarvan winst van 8 miljoen euro bij de verkoop van de Essent-aandelen, dus zonder deze winst een verlies van 4 miljoen euro). Boekhoudfraude dus van 29 miljoen euro.


De boekhoudfraude bij deze gemeenten tezamen bedraagt derhalve 290 miljoen euro.


In veel gevallen, zo niet alle, is sprake van verliezen, soms zelfs zware verliezen, door speculatie in grond en ander onroerendgoed. In veel gevallen worden deze verliezen met veel omhaal van woorden en veel niet relevante informatie gemaskeerd of zelfs verzwegen. Duidelijk is dat het, voorzover zichtbaar, ten minste gaat om

bij gemeente Assen
7 miljoen euro in 2011 en 1 miljoen euro in 2012,

bij gemeente Borger-Odoorn
1 miljoen euro in 2010,

bij gemeente Coevorden
5 miljoen euro in 2009, 2 miljoen euro in 2010, 7 miljoen euro in 2011,

bij gemeente De Wolden
1 miljoen euro in 2011,

bij gemeente Emmen
11 miljoen euro in 2011 en 1 miljoen euro in 2012,

bij gemeente Meppel
4 miljoen euro in 2010, 3 miljoen euro in 2011 en 16 miljoen euro in 2012,

bij gemeente Noordenveld
6 miljoen euro in 2011 en 2 miljoen euro in 2012,

bij gemeente Tynaarlo
3 miljoen euro in 2012.

(Zoals hierboven gezegd is het werkelijke gezamenlijke verlies door onroerendgoedspeculaties groter!)


Deze conclusies volgen uit jarenlang onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W. Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van alle Nederlandse gemeenten en provincies.

Leo Verhoef heeft regelmatig zijn bevindingen gerapporteerd aan de betreffende gemeenteraden. De bevindingen van registeraccountant drs. L.W. Verhoef zijn bijvoorbeeld wat betreft de boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam al in 2006 geheel bevestigd door de Rekenkamer Amsterdam en wat Rotterdam betreft eveneens geheel bevestigd door Rekenkamer Rotterdam al in 2005. De gemeenteraden wensten geen kennis te nemen van deze bevindingen, laat staan daarop enige (passende) actie te ondernemen. Met als gevolg dat de boekhoudfraude ongestoord door kon gaan.


Leo Verhoef heeft regelmatig met persberichten zijn bevindingen kenbaar gemaakt aan de pers en de media. Opvallend is hoe de pers en de media de persberichten van de gemeenten en de andere voorlichting door deze gemeenten telkens klakkeloos en geheel kritiekloos overnemen, en hoe zij de bevindingen van registeraccountant drs. L.W. Verhoef en van bijvoorbeeld de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam stelselmatig terzijde schuiven zonder er ook maar enige aandacht aan te besteden. Met als gevolg dat de boekhoudfraude ongestoord door kon en kan gaan.


De aangiften van boekhoudfraude door registeraccountant drs. L.W. Verhoef worden door Justitie stelselmatig niet in behandeling genomen. Volgens het Gerechtshof in Amsterdam is dat terecht omdat, aldus het Gerechtshof, belastingbetalers geen enkel recht hebben op correcte informatie over wat er met hun belastinggeld al dan niet gebeurt en daarom dus geen enkele belang hebben bij een in behandeling nemen van de aangiftes.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraden van de betreffende gemeenten is te vinden op
www.leoverhoef.nl "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag", en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen "Dossiers" van de betreffende gemeenten.

Bovengenoemde Drentse gemeenten komen ook alle voor in het overzicht “Griekse jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij ook andere gemeenten en provincies en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (overkoepelende organisatie van Registeraccountants, sinds kort NBA), de Raad van Tucht voor Accountants en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Alle informatie over de behandeling van de aangiften van boekhoudfraude door deze gemeenten en de uitspraken van Gerechtshoven, zoals die van Amsterdam, over het niet behandelen daarvan, zijn eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij
:

drs. L.W.Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670