Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 25 juni 2013

Omvangrijke boekhoudfraude bij Brabantse gemeenten

Boekhoudfraude bij grote Brabantse gemeenten opgelopen naar tezamen 1.005 miljoen euro

In de door gemeenten Best, Breda, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Oss, Tilburg, Veghel, Veldhoven en Zaltbommel uitgebrachte jaarrekeningen 2012 presenteren deze gemeenten tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 100 miljoen euro. In werkelijkheid behaalden deze gemeenten tezamen een nadelig saldo van 160 miljoen euro. Boekhoudfraude in de jaarrekeningen 2012 derhalve van tezamen 260 miljoen euro. Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren zijn zwaar misleidend. De boekhoudfraude bij deze gemeenten is inmiddels opgelopen naar 1.005 miljoen euro. Met misleidende jaarrekeningen worden gemeenteraden, die overigens al herhaaldelijk gewaarschuwd zijn, en belastingbetalers zwaar voor de gek gehouden. Evenzo ook pers en media, die, eveneens al herhaaldelijk gewaarschuwd, klakkeloos en kritiekloos persberichten met foute bedragen overnemen in hun berichtgeving over de financiŽle uitkomsten van deze gemeenten. Met boekhoudfraude worden o.a. zware verliezen bij de speculatie in grond en ander onroerendgoed gemaskeerd.


Het gemeentebestuur van Best presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 5 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 14 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 19 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Breda presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 8 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 14 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 6 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Eindhoven presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 22 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 8 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 30 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Geldrop-Mierlo presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 5 miljoen euro. In werkelijkheid is er een saldo van 0 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 5 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 10 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 11 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Helmond presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 16 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 7 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 9 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Oss presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 7 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 2 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 9 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Tilburg presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 28 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 117 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 145 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Veghel presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 9 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 7 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 16 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Veldhoven presenteert in de jaarrekening 2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 1 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 17 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 16 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van Zaltbommel presenteert in de jaarrekening 2012 een saldo van opbrengsten en kosten van 0 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 6 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 6 miljoen euro.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend.

Volgens de jaarrekeningen van Best was er in de jaren 2007-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 16 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 54 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 70 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Breda was er in de jaren 1998-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 146 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 11 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 157 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Eindhoven was er in de jaren 2006-2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 246 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 244 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Geldrop-Mierlo was er in de jaren 2004-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 20 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 22 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 42 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Gemert-Bakel was er in de jaren 2008-2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 31 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 29 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Helmond was er in de jaren 2008-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 43 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 1 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 44 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Oss was er in de jaren 2003-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 93 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 17 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 110 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Tilburg was er in de jaren 2010-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 96 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 95 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 191 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Veghel was er in de jaren 2009-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 16 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 17 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 33 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Veldhoven was er in de jaren 2009-2012 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 1 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 62 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 61 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Zaltbommel was er in de jaren 2009-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een nadelig saldo van 23 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 24 miljoen euro.
De boekhoudfraude bij deze gemeenten tezamen bedraagt derhalve 1.005 miljoen euro (ruim 1 miljard euro).

In veel gevallen, zo niet alle, is sprake van zware verliezen bij speculatie in grond en ander onroerendgoed. In veel gevallen worden deze verliezen met veel omhaal van woorden en veel niet relevante informatie gemaskeerd of zelfs verzwegen. Duidelijk is dat het ten minste gaat om
bij gemeente Best 7 miljoen euro in 2010 en 13 miljoen euro in 2011,
bij gemeente Breda 30 miljoen euro in 2009, 22 miljoen euro in 2010, 12 miljoen euro in 2011 en 11 miljoen euro in 2012,
bij gemeente Geldrop-Mierlo 4 miljoen euro in 2011 en 6 miljoen euro in 2012,
bij gemeente Gemert-Bakel 12 miljoen euro in 2012,
bij gemeente Helmond 6 miljoen euro in 2010, 6 miljoen euro in 2011 en 4 miljoen euro in 2012,
bij gemeente Tilburg meer dan 30 miljoen in 2010 en 130 miljoen euro in 2012,
bij gemeente Veldhoven 16 miljoen euro in 2011 en meer dan 10 miljoen euro in 2012.

Ook bij de andere Brabantse gemeenten is sprake van boekhoudfraude.

Deze conclusies volgen uit jarenlang onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W. Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van alle Nederlandse gemeenten en provincies. Leo Verhoef heeft regelmatig zijn bevindingen gerapporteerd aan de betreffende gemeenteraden. De bevindingen van registeraccountant drs. L.W. Verhoef zijn bijvoorbeeld wat betreft Amsterdam al in 2006 geheel bevestigd door de Rekenkamer Amsterdam en wat Rotterdam betreft eveneens geheel bevestigd door Rekenkamer Rotterdam al in 2005. De gemeenteraden wensten geen kennis te nemen van deze bevindingen, laat staan daarop enige (passende) actie te ondernemen. Met als gevolg dat de boekhoudfraude ongestoord door kon gaan.

Leo Verhoef heeft regelmatig met persberichten zijn bevindingen kenbaar gemaakt aan de pers en de media. Opvallend is hoe de pers en de media de persberichten van de gemeenten en de andere voorlichting door deze gemeenten telkens klakkeloos en geheel kritiekloos overnemen, en hoe zij de bevindingen van registeraccountant drs. L.W. Verhoef en bijvoorbeeld van de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam stelselmatig terzijde schuiven zonder er ook maar enige aandacht aan te besteden. Met als gevolg dat de boekhoudfraude ongestoord door kon gaan.

De aangiften van boekhoudfraude door registeraccountant drs. L.W. Verhoef worden door Justitie stelselmatig niet in behandeling genomen. Volgens het Gerechtshof in Amsterdam is dat terecht omdat, aldus het Gerechtshof, belastingbetalers geen enkel recht hebben op correcte informatie over wat er met hun belastinggeld al dan niet gebeurt en dus geen enkele belang zouden hebben bij een in behandeling nemen van de aangiftes.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraden van de betreffende gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag", en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen "Dossiers" van de betreffende gemeenten. Bovengenoemde Brabantse gemeenten komen ook alle voor in het overzicht “Griekse jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij ook andere gemeenten en provincies en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl
Alle informatie over de behandeling van de aangiften van boekhoudfraude door deze gemeenten en de uitspraken van Gerechtshoven, zoals die van Amsterdam, over het niet behandelen daarvan, zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670