Dossier: Persberichten
Persbericht d.d. 17 juni 2013

Spectaculaire b
oekhoudfraude in jaarrekeningen 2012 van drie grootste gemeenten


Boekhoudfraude bij drie grootste gemeenten in jaarrekeningen 2012 van tezamen 385 miljoen euro

In de door gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag uitgebrachte jaarrekeningen 2012 presenteren de drie gemeentebesturen tezamen een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 312 miljoen euro. In werkelijkheid behaalden deze drie gemeenten tezamen een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 73 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van tezamen 385 miljoen euro.

Het gemeentebestuur van Amsterdam presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 96 miljoen euro. In werkelijkheid is er een nadelig saldo van 90 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 186 miljoen euro.
Amsterdam leed in 2012 verliezen van 235 miljoen euro bij grondspeculatie en andere afboekingen op onroerendgoed-transacties.

Het gemeentebestuur van Rotterdam presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 100 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 14 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 86 miljoen euro.
Rotterdam leed in 2012 verliezen van 47 miljoen euro bij grondspeculatie en andere afboekingen op onroerendgoed-transacties.

Het gemeentebestuur van Den Haag presenteert in de jaarrekening 2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 116 miljoen euro. In werkelijkheid is er een voordelig saldo van 3 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 113 miljoen euro.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend.
Volgens de jaarrekeningen van Amsterdam was er in de jaren 1998-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 554 miljoen euro. Waarom moest gemeente Amsterdam zoveel overhouden? In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 4.141 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 3.587 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de Onroerendezaakbelasting in deze periode van 2.154 miljoen euro geheel overbodig was. De inwoners van Amsterdam mochten dat blijkbaar niet weten.
Volgens de jaarrekeningen van Rotterdam was er in de jaren 1998-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 637 miljoen euro. Waarom moest gemeente Rotterdam zoveel overhouden? In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 762 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 125 miljoen euro. Rotterdam leed ook in 2010 al zware verliezen bij grondspeculatie en andere afboekingen op onroerendgoed-transacties, en wel van ruim 200 miljoen euro.
Volgens de jaarrekeningen van Den Haag was er in de jaren 1997-2012 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1.382 miljoen euro. Waarom moest gemeente Den Haag zoveel overhouden? In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 1.688 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 306 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode 1.508 miljoen euro en was dus geheel onnodig.

Deze conclusies volgen uit jarenlang onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W. Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Leo Verhoef heeft telkenjare zijn bevindingen met brief voorgelegd aan de betreffende gemeenteraden. De bevindingen van registeraccountant drs. L.W. Verhoef zijn wat betreft Amsterdam al in 2006 geheel bevestigd door de Rekenkamer Amsterdam en wat Rotterdam betreft eveneens geheel bevestigd door Rekenkamer Rotterdam al in 2005. De gemeenteraden wensten geen kennis te nemen van deze bevindingen, laat staan daarop enige (passende) actie te ondernemen. Met als gevolg dat de boekhoudfraude ongestoord door kon gaan.

Leo Verhoef heeft regelmatig met persberichten zijn bevindingen kenbaar gemaakt aan de pers en de media. Opvallend hoe de pers en de media de persberichten van de gemeenten en de andere voorlichting door deze gemeenten telkens klakkeloos en geheel kritiekloos overnemen, en hoe zij de bevindingen van registeraccountant drs. L.W. Verhoef en van de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam stelselmatig terzijde schuiven zonder er ook maar enige aandacht aan te besteden. Met als gevolg dat de boekhoudfraude ongestoord door kon gaan.

De aangiften van boekhoudfraude door registeraccountant drs. L.W. Verhoef worden door Justitie stelselmatig niet in behandeling genomen. Volgens het Gerechtshof in Amsterdam is dat terecht omdat, volgens het Gerechtshof, belastingbetalers geen enkel recht hebben op correcte informatie over wat er met hun belastinggeld al dan niet gebeurt en dus geen enkele belang hebben bij een in behandeling nemen van de aangiftes.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraden van de betreffende gemeenten is te vinden op www.leoverhoef.nl "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag",
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen "Dossier: Amsterdam", respectievelijk "Dossier: Rotterdam", respectievelijk "Dossier: Den Haag".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij ook andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl
Alle informatie over de behandeling van de aangiften van boekhoudfraude door deze gemeenten en de uitspraken van Gerechtshoven, zoals die van Amsterdam, over het niet behandelen daarvan, zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl.

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670