Dossier: Persberichten
Dossier: Edam-Volendam
Persbericht dd. 24 september 2012

Boekhoudfraude bij gemeente Edam-Volendam opgelopen naar 18,5 miljoen euro


Gemeentebestuur van Edam-Volendam maskeerde met boekhoudfraude dat de gemeente vanaf 2006 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegde

In de door gemeente Edam-Volendam uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,3 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 6,5 miljoen euro over. In 2011 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 4,1 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat die dus geheel onnodig was.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2006-2011 een voordelig saldo van 17,2 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een voordelig saldo van 35,7 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 18,5 miljoen euro. In de periode 2006-2011 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 22,3 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat die dus geheel onnodig was.

Edam-Volendam is niet de enige gemeente waar dit gebeurt.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen worden stelselmatig genegeerd door de media.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Edam-Volendam is te vinden op: www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Edam-Volendam"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670