Dossier: Persberichten
Dossier: Haarlemmermeer
Persbericht dd. 21 september 2012

Boekhoudfraude bij gemeente Haarlemmermeer opgelopen naar 192 miljoen euro


Jaarrekeningen van gemeente Haarlemmermeer zijn misleidend

In de door gemeente Haarlemmermeer uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2,4 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 34,7 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. In 2011 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 52,2 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat die dus in belangrijke mate onnodig was.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1998-2011 een voordelig saldo van 58,0 miljoen euro. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van 249,7 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 191,7 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer is te vinden op: www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Haarlemmermeer".

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten (de boekhoudfraude bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam is inmiddels opgelopen naar bijna 3,8 miljard euro) en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl.

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670