Dossier: Persberichten
Dossier: "Griekse" jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten
Persbericht dd. 3 juli 2012
 
Boekhoudfraude bij grote gemeenten van ongekende omvang

Jaarrekeningen van veel gemeenten zijn misleidend

In veel van de door gemeenten uitgebrachte jaarrekeningen van de afgelopen jaren presenteren de gemeentebesturen een saldo van opbrengsten en kosten dat niet het saldo is van lle opbrengsten en kosten. Toch doen zij het in de jaarrekeningen en berichtgeving daaromheen, zoals in persberichten, stellig voorkomen dat het als zodanig gepresenteerde saldo wl het saldo is van alle opbrengsten en kosten. Alles met goedkeurende accountantsverklaringen; geheel ten onrechte dus! Opvallend is dat tot voor enkele jaren het werkelijke saldo van opbrengsten en kosten veelal hoger en soms zelfs heel veel hoger was dan het als zodanig gepresenteerde saldo, terwijl juist in de meer recente jaren veelal het omgekeerde het geval is. In het eerste geval werd op deze manier vaak gemaskeerd dat bijvoorbeeld de geheven Onroerendezaakbelasting grotendeels of zelfs geheel onnodig was. In het tweede geval worden, met name in de recente afgelopen jaren, hier en daar grote verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten gemaskeerd. Het gaat bij veel gemeenten om tientallen en bij de grote(re) gemeenten zelfs om honderden miljoenen euro's.
Boekhoudfraude dus!
Boekhoudfraude van ongekende omvang!

Bijvoorbeeld gemeente Amsterdam:
Amsterdam deed het in de jaarrekeningen over de periode 1998-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 458 miljoen euro had overgehouden. Op zichzelf is het al zeer merkwaardig dat Amsterdam zoveel overhield. In werkelijkheid hield Amsterdam in deze periode 4.231 miljoen euro over. Boekhoudfraude dus van 3.773 miljoen euro (3,8 miljard euro!). In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.997 miljoen euro. De Onroerendezaakbelasting was dus geheel overbodig!

Bijvoorbeeld gemeente Rotterdam:
Rotterdam deed het in de jaarrekeningen over de periode 1998-2006 voorkomen of de gemeente in deze periode 461 miljoen euro had overgehouden. Op zichzelf is het al zeer merkwaardig dat Rotterdam zoveel overhield. In werkelijkheid hield Rotterdam in deze periode 1.484 miljoen euro over. Boekhoudfraude dus van 1.023 miljoen euro (1,0 miljard euro!). In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.610 miljoen euro. De Onroerendezaakbelasting was dus nagenoeg overbodig!
Rotterdam deed het in de jaarrekeningen over de periode 2007-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 76 miljoen euro had overgehouden. In werkelijkheid leed Rotterdam in deze periode een verlies van 736 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 812 miljoen euro.

Bijvoorbeeld gemeente Den Haag:
Den Haag deed het in de jaarrekeningen over de periode 2008-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 46 miljoen euro had overgehouden. In werkelijkheid leed Den Haag in deze periode een verlies van 165 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 211 miljoen euro.
Den Haag deed het in de jaarrekeningen over de periode 1997-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 1.266 miljoen euro had overgehouden. Op zichzelf is het al zeer merkwaardig dat Den Haag zoveel overhield. In werkelijkheid hield Den Haag in deze periode 1.685 miljoen euro over. Boekhoudfraude dus van 419 miljoen euro. In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.428 miljoen euro. De Onroerendezaakbelasting was dus geheel overbodig!

Bijvoorbeeld gemeente Utrecht:
Utrecht deed het in de jaarrekeningen over de periode 2008-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 129 miljoen euro had overgehouden. In werkelijkheid leed Utrecht in deze periode een verlies van 232 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 361 miljoen euro.

Bijvoorbeeld gemeente Eindhoven:
Eindhoven deed het in de jaarrekeningen over de periode 2006-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode een nadelig saldo had van 24 miljoen euro. In werkelijkheid leed Eindhoven in deze periode een verlies van 238 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 214 miljoen euro.

Bijvoorbeeld gemeente Tilburg:
Tilburg deed het in de jaarrekeningen over de periode 2000-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 150 miljoen euro had overgehouden. Op zichzelf is het al zeer merkwaardig dat Tilburg zoveel overhield. In werkelijkheid hield Tilburg in deze periode 801 miljoen euro over. Boekhoudfraude dus van 651 miljoen euro. In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting (volgens schatting) circa 350 miljoen euro. (De jaarrekeningen meldden de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting niet.) De Onroerendezaakbelasting was dus geheel overbodig!

Bijvoorbeeld gemeente Oss:
Oss deed het in de jaarrekeningen over de periode 2003-2011 voorkomen of de gemeente in deze periode 86 miljoen euro had overgehouden. In werkelijkheid leed Oss in deze periode een verlies van 16 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 102 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

De bevindingen van drs. L.W.Verhoef RA zijn inmiddels bevestigd door bijvoorbeeld het NIVRA (organisatie van Registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants (in de gevallen dat Leo Verhoef de betreffende accountants aanklaagde vanwege hun goedkeurende verklaringen bij deze valse jaarrekeningen), de Rekenkamer Amsterdam (wat betreft de jaarrekeningen van gemeente Amsterdam) en de Rekenkamer Rotterdam (wat betreft de jaarrekeningen van gemeente Rotterdam).

Het is opvallend dat de Nederlandse pers grotelijks zwijgt over deze ongekende misstand.
Klokkenluider Leo Verhoef kwam, zoals dat gaat, in de bijstand terecht: het lot van menige klokkenluider.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan bijvoorbeeld de betreffende gemeenteraden, ministers, Tweede Kamer-leden en anderen is te vinden op:
www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag
Een opsomming van gemeenten waar met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat de Onroerendezaakbelasting geheel of ten dele onnodig was, in te vinden op http://www.leoverhoef.nl/ozb.html
Een opsomming van gemeenten met "Griekse" jaarrekeningen is te vinden op http://www.leoverhoef.nl/lageresaldi.html

Heel veel meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten (en provincies) -met "naam en rugnummer"-, bijvoorbeeld ook over de tuchtzaken tegen betreffende accountants en hoe Justitie omging met de aangiften van boekhoudfraude bij overheidsorganisaties als gemeenten en provincies, is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670