Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 28 juni 2012

Jaarrekening gemeente Apeldoorn misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Apeldoorn inmiddels opgelopen naar 41 miljoen euro

In de door gemeente Apeldoorn uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een dramatisch nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 117,7 miljoen euro. In werkelijkheid was het nog erger. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 137,2 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2009-2011 een nadelig saldo van 148,5 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van 189,9 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 41,4 miljoen euro.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs.L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Apeldoorn is te vinden op: www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Apeldoorn"

Gemeente Apeldoorn is niet de enige gemeente met "griekse" jaarrekeningen. Ook bijvoorbeeld gemeenten Rotterdam, Den Haag en Utrecht maken zich eraan schuldig.

Zie daarvoor in de lijst: http://www.leoverhoef.nl/lageresaldi.html


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670