Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 4 juni 2012

Jaarrekening gemeente Oss misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Oss inmiddels opgelopen naar ruim 100 miljoen euro

In de door gemeente Oss uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 8,7 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 15,4 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2003-2011 een voordelig saldo van 85,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er in die periode een nadelig saldo van 15,7 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 101,5 miljoen.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Oss is te vinden op: www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Oss"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670