Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 25 mei 2012

Jaarrekening gemeente Dordrecht misleidend


Boekhoudfraude bij gemeente Dordrecht van 82,4 miljoen euro vanaf 2009

In de door gemeente Dordrecht uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten over 2011 van 26,0 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 3,5 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2009-2011 een voordelig saldo van 38,8 miljoen euro. In werkelijkheid was er in deze periode een verliessaldo van 43,6 miljoen euro. Boekhoudfraude derhalve van 82,4 miljoen euro.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Dordrecht is te vinden op:
www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Dordrecht"
Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670