Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 22 mei 2012

Jaarrekening gemeente Maastricht misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Maastricht


In de door gemeente Maastricht uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 8,0 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 28,9 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. In 2011 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 27,3 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Dat werd met boekhoudfraude gemaskeerd.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2011 een nadelig saldo van 2,5 miljoen euro. In werkelijkheid was er in die periode een voordelig saldo van 226,2 miljoen euro.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Maastricht is te vinden op:

www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Maastricht"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670