Dossier: Persberichten
Persbericht d.d. 20 mei 2012
 
Jaarrekening 2011 gemeente Amsterdam misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam inmiddels opgelopen naar 3,8 miljard euro

In de door het gemeentebestuur van Amsterdam uitgebrachte jaarrekening 2011 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 36 miljoen euro. Dit is misleiding. In werkelijkheid hield de gemeente 121 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. In 2011 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 160 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen van de afgelopen jaren was er in de jaren 1998-2011 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 458 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in deze periode 4.231 miljoen euro over. Daarmee is de boekhoudfraude vanaf 1998 dus inmiddels opgelopen naar het verschil, namelijk 3.773 miljoen euro (bijna 3,8 miljard euro!). De boekhoudfraude bij Ahold verbleekt er totaal bij. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in deze periode 1.997 miljoen euro. Met boekhoudfraude werd gemaskeerd dat deze dus totaal overbodig was!

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Amsterdam"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoekingen, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670