Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 7 oktober 2011

Begroting 2012 gemeente Rotterdam misleidend


In de Begroting 2012 van gemeente Rotterdam presenteert het gemeentebestuur een begroting met een saldo van opbrengsten en kosten van 0 miljoen euro. In werkelijkheid sluit de begroting met een nadelig saldo van 138 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend. Ook de voorafgaande jaarrekeningen van gemeente Rotterdam waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen over de periode 2007-2010 was er in deze periode een voordelig saldo van 118 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van 674 miljoen euro. Over 2011 dreigt een verlies van 327 miljoen. De rentekosten stijgen navenant.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Rotterdam is te vinden op:
www.leoverhoef.nl en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Rotterdam".

Meer informatie over de door registeraccountant drs. L.W.Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl.

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670