Dossier: Persberichten
Dossier: "Griekse" jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten
Persbericht dd. 7 september 2011

Grote gemeenten verzwijgen in jaarrekening 2010 honderden miljoenen euro's verliezen

Onderzoek van de door de grote gemeenten uitgebrachte jaarrekeningen 2010 geeft het schokkende resultaat te ontdekken dat de grote gemeenten honderden miljoenen euro's verliezen buiten het gepresenteerde saldo van opbrengsten en kosten lieten. Hiermee werden met name grote verliezen op grondontwikkelings- en bouwprojecten buiten beeld gehouden.
"Griekse" jaarrekeningen komen dus ook op grote schaal in Nederland voor. Boekhoudfraude komt dus ook op grote schaal voor bij de Nederlandse overheid!
Het is ook schokkend te zien hoe gerespecteerde media klakkeloos de persberichten van deze gemeenten met de gefingeerde saldi overschrijven, zonder enig eigen onderzoek naar de werkelijke saldi van opbrengsten en kosten.

Gemeente Amsterdam presenteert een voordelig saldo van € 32 miljoen. In werkelijkheid leed Amsterdam in 2010 een verlies van € 135 miljoen.
Gemeente Rotterdam presenteert een nadelig saldo van € 58 miljoen. In werkelijkheid leed Rotterdam in 2010 een verlies van € 445 miljoen.
Gemeente Den Haag presenteert een nadelig saldo van € 9 miljoen. In werkelijkheid leed Den Haag in 2010 een verlies van € 158 miljoen.
Gemeente Utrecht presenteert een voordelig saldo van € 96 miljoen. In werkelijkheid hield Utrecht in 2010 slechts € 3 miljoen over.

De 4 grote gemeenten presenteren tezamen een voordelig saldo van € 61 miljoen. In werkelijkheid is hun gezamenlijk verlies € 735 miljoen.

Bij de overige grotere gemeenten is het beeld niet anders:
Gemeente Bergen op Zoom presenteert een voordelig saldo van € 2 miljoen. In werkelijkheid leed Bergen op Zoom in 2010 een verlies van € 53 miljoen.
Gemeente Breda presenteert een voordelig saldo van € 1 miljoen. In werkelijkheid leed Breda in 2010 een verlies van € 40 miljoen. Gemeente Eindhoven presenteert een saldo van nagenoeg € 0 miljoen. In werkelijkheid leed Eindhoven in 2010 een verlies van € 50 miljoen.
Gemeente Emmen presenteert een nadelig saldo van € 4 miljoen. In werkelijkheid leed Emmen in 2010 een verlies van € 32 miljoen.
Gemeente Enschede presenteert een voordelig saldo van € 13 miljoen. In werkelijkheid leed Enschede in 2010 een verlies van € 16 miljoen.
Gemeente Groningen presenteert een nadelig saldo van € 6 miljoen. In werkelijkheid leed Groningen in 2010 een verlies van € 61 miljoen.
Gemeente Hoogeveen presenteert een nadelig saldo van € 2 miljoen. In werkelijkheid leed Hoogeveen in 2010 een verlies van € 29 miljoen.
Gemeente Lelystad presenteert een nadelig saldo van € 10 miljoen. In werkelijkheid leed Lelystad in 2010 een verlies van € 39 miljoen.
Gemeente Nijmegen presenteert een voordelig saldo van € 18 miljoen. In werkelijkheid leed Nijmegen in 2010 een verlies van € 12 miljoen.
Gemeente Tilburg presenteert een voordelig saldo van € 7 miljoen. In werkelijkheid leed Tilburg in 2010 een verlies van € 30 miljoen.
Gemeente Venlo presenteert een nadelig saldo van € 3 miljoen. In werkelijkheid leed Venlo in 2010 een verlies van € 20 miljoen.
Gemeente Vlaardingen presenteert een voordelig saldo van € 2 miljoen. In werkelijkheid leed Vlaardingen in 2010 een verlies van € 22 miljoen.
Gemeente Zwolle presenteert een voordelig saldo van nagenoeg € 0 miljoen. In werkelijkheid leed Zwolle in 2010 een verlies van € 16 miljoen.

De betreffende jaarrekeningen zijn in het algemeen onduidelijk tot zeer onduidelijk over de aard van de verliezen. Veelal wordt wel duidelijk dat verliezen op grondontwikkelings- en bouwprojecten (verreweg) de voornaamste oorzaak is.
Bij Rotterdam bijvoorbeeld betreft dit ten minste € 200 miljoen.

In tegenstelling tot wat steeds gezegd wordt, zijn de verliezen op gemeentelijke grond- en bouwprojecten niet een gevolg van de economische crisis, maar onderdeel van de economische crisis. Belangrijke oorzaak zijn de megalomane ambities van veel wethouders, het niet opgewassen zijn tegen projectontwikkelaars die maar al te graag ge/mis-bruik maken van deze ambities, en de schromelijk tekortschietende kwaliteit van gemeenteraden.
De leegloop van Nederland buiten de Randstad, de vergrijzing van de achterblijvende bevolking en de drastisch gewijzigde samenstelling van de bevolking van de grote steden in de Randstad zijn reeds lang voorziene ontwikkelingen met verstrekkende betekenis voor bouwactiviteiten, die niet doordrongen tot politieke bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het gevolg is honderden miljoenen euro's verloren belastinggeld.

Bovenstaand onderzoek is verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef, deskundige op het gebied van gemeentelijke financiŽle verslaggeving.
Meer informatie, ook per gemeente, en hoe elk van deze gemeenten, maar ook menige ander gemeente, ook in jaarrekeningen van voorgaande jaren knoeide, is te vinden op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag.

Meer informatie bij:
drs. L.W.Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670