Dossier: Persberichten
30 juni 2011

Provinciebestuur van Limburg legt aan Provinciale Staten misleidende Jaarrekening 2010,

misleidende Begroting 2011 en misleidende begrotingswijzigingen voor


P
ers en media blijven zwijgen?

De Jaarrekening 2010 van provincie Limburg, waarmee het provinciebestuur aan Provinciale Staten en daaroverheen aan de bevolking van Limburg en de belastingbetalers rekening en verantwoording aflegt over 2010, is misleidend. Zoals ook al de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. In de Jaarrekening 2010 doet het provinciebestuur het voorkomen of 2010 met een voordelig saldo van opbrengsten en kosten is afgesloten van € 25,4 miljoen. Met boekhoudfraude wordt echter gemaskeerd dat er in werkelijkheid sprake is van een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van € 4,1 miljoen. Een verschil derhalve van circa € 30 miljoen.


Eind 2010 keurden Provinciale Staten de Begroting 2011 goed. Daarin werd door het provinciebestuur het zo voorgesteld of de Begroting zou sluiten met een saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 0. In werkelijkheid sloot de Begroting 2011 met een zwaar nadelig saldo van € 89 miljoen. Zonder het te beseffen keurden Provinciale Staten een Begroting 2011 goed met een nadelig saldo van € 89 miljoen.
Thans wordt aan Provinciale Staten een begrotingswijziging voorgesteld. Uit de toelichting daarbij wordt niet duidelijk om welk totaalbedrag het gaat. Het gaat echter om een verhoging van het toch al zwaar nadelige saldo met opnieuw € 42 miljoen nadelig daarbovenop.

Registeraccountant drs. L.W. Verhoef, die al jarenlang diepgaand onderzoek doet naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies, onderzocht genoemde Jaarrekening 2010, Begroting 2011 en de nieuwe begrotingswijziging, met bovenstaande conclusies als uitkomst. Hij waarschuwde Provinciale Staten nog onlangs indringend voor deze malversaties.

Z
ijn schokkende bevindingen worden door de pers en de media stelselmatig genegeerd. Ook door de Limburgse pers en media.

De onderzoeksbevindingen van drs. L.W. Verhoef RA (ook betreffende jaarrekeningen van andere provincies en gemeenten, waaronder verschillende Limburgse gemeenten waar hij ook boekhoudfraude moest constateren) en alle correspondentie daarover met Provinciale Staten van Limburg (en de betreffende gemeenten) in de afgelopen jaren, alsook verschillende belangrijke bevestigingen van zijn bevindingen, alsook hoe Justitie zijn bevindingen over boekhoudfraude stelselmatig niet wenst op te pakken, zijn alle uitvoerig te vinden op

www.leoverhoef.nl
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670