Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 27 juni 2011

Provincie Utrecht maskeert in jaarrekeningen 2008-2010 verliezen van ruim 200 miljoen euro

"Griekse" jaarrekeningen bij provincie Utrecht

In de jaarrekening 2010 van provincie Utrecht presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 8 miljoen euro. Daarmee wordt gemaskeerd dat de provincie in 2010 in werkelijkheid een verlies leed van 49 miljoen euro.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Ook in de jaarrekeningen 2008 en 2009 presenteerde het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten terwijl er in werkelijkheid sprake was van negatieve saldi. Volgens het provinciebestuur hield de provincie in de jaren 2008-2010 27 miljoen euro over. In werkelijkheid leed de provincie in die periode een verlies van 209 miljoen euro. Hiermee is de boekhoudfraude vanaf 2008 inmiddels opgelopen naar 236 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen zijn verbijsterend. Bijvoorbeeld: de boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam bedraagt inmiddels circa 3,7 miljard euro. Ook verbijsterend is dat de pers zijn bevindingen totaal negeert.

Provincie Utrecht is niet de enige provincie of gemeente met "griekse" jaarrekeningen. Gemeenten waar het ook voorkomt, zijn bijvoorbeeld Amersfoort, Apeldoorn, Den Haag, Breda, Eindhoven, Gouda, Hoogeveen, Oss, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de Provinciale Staten van Utrecht is te vinden op: www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: provincie Utrecht"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam, Accountant Deloitte, en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670