Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 16 juni 2011

Tilburg legt al ten minste vanaf 2000 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op

Tilburg maskeert jarenlang met boekhoudfraude grote overschotten en (dus) dat de Onroerendezaakbelasting onnodig was

Onderzoek van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeente Tilburg laat zien dat Tilburg in de jaren 2000-2010 de Onroerendezaakbelasting in het geheel niet nodig had om buiten "de rode cijfers" te blijven. De Onroerendezaakbelasting werd slechts bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente, waar het dus nog steeds ongebruikt staat.


Toelichting:
Tilburg had in de periode 2000-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 748 miljoen euro. In deze periode was de opbrengst van de lokale belastingen (inclusief Onroerendezaakbelasting) circa 340 miljoen euro. Tilburg had die Onroerendezaakbelasting (OZB) dus totaal niet nodig. De volledige opbrengst van de OZB van deze jaren ligt dus nog ongebruikt "op de plank".

Het is opvallend dat het gemeentebestuur dit feit in de achtereenvolgende jaarrekeningen met boekhoudfraude maskeerde. Het gemeentebestuur van Tilburg meldde in de jaarrekeningen over de periode 2000-2010 een voordelig saldo van "slechts" 88 miljoen euro.

De cijfers zijn als volgt:
(In de eerste kolom staat het door het gemeentebestuur in de jaarrekeningen gesuggereerde saldo van de opbrengsten en de kosten. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo van de opbrengsten en kosten. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude. In de vierde kolom staat de opbrengst van de lokale belastingen.)

Tilburg

(x € mln)
saldo
rekening
saldo
werkelijk
verschil OZB
2000 8 30 22
2001 3 122 119
2002 5 83 78 < 27*
2003 2 45 43 < 30*
2004 3 - 70 - 73 < 32*
2005 8 38 30 < 37*
2006 20 45 25 < 28*
2007 13 48 35 < 31*
200814443< 31*
200918393375< 34*
2010  7- 30- 37< 34*
88 748 660

* de jaarrekeningen van Tilburg doen geen mededeling over de opbrengst van de OZB. De hier weergegeven cijfers zijn het totaal van de plaatselijke belastingen, inclusief de OZB

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Drs. Leo Verhoef RA doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen zijn schokkend.
De bevindingen van Leo Verhoef worden door niets en niemand ontkend, althans niet gemotiveerd ontkend, maar wel stelselmatig genegeerd, ook door de pers. Leo Verhoef is nog steeds registeraccountant!

De gemeenteraad van Tilburg is al vele jaren achtereen steeds door Leo Verhoef op de hoogte gesteld. De gemeenteraad schuift alles terzijde. Het interesseert de volksvertegenwoordigers totaal niet.

De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

Alle informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde feiten en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoeken, ook bij andere gemeenten, waaronder nog meer gemeenten die geheel of nagenoeg geheel onnodig OZB oplegden, maar waaronder ook gemeenten met "griekse" jaarrekeningen zoals Rotterdam en Den Haag, is uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670