Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 7 juni 2011

Gemeente Rotterdam maskeert in jaarrekeningen 2007-2010 megaverliezen van ruim 670 miljoen euro

"Griekse" jaarrekeningen bij gemeente Rotterdam


In de onlangs uitgebrachte jaarrekening 2010 van gemeente Rotterdam presenteert het gemeentebestuur een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 58 miljoen euro. Daarmee wordt gemaskeerd dat Rotterdam in 2010 in werkelijkheid een mega-verlies leed van 445 miljoen euro. Oorzaken zijn onder meer grote verliezen op grond- en bouw-projecten van ruim 200 miljoen euro.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens het gemeentebestuur was er in de jaren 2007-2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 176 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente in die periode een verlies van 229 miljoen euro.
Volgens het gemeentebestuur was er dus in de jaren 2007-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 118 miljoen euro, terwijl de gemeente in deze periode in werkelijkheid een verlies leed van 674 miljoen euro.
Een verschil derhalve van 792 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen zijn verbijsterend.


Ook in de jaren daarvoor waren de jaarrekeningen van Rotterdam misleidend. De Rekenkamer Rotterdam had al in 2005 de onderzoeksbevindingen van Leo Verhoef bevestigd. Desondanks nam de gemeenteraad geen maatregelen, zodat de boekhoudfraude gewoon doorging.

Rotterdam is niet de enige gemeente met "griekse" jaarrekeningen. Andere gemeenten zijn bijvoorbeeld Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Gouda, Hoogeveen, Oss, Utrecht en Zwolle.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Rotterdam is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Rotterdam"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Dordrecht, Accountant Deloitte, en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670