Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 6 juni 2011

Amsterdam legt al ten minste vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op

Amsterdam maskeert jarenlang met boekhoudfraude grote overschotten en (dus) dat de Onroerendezaakbelasting onnodig was


Onderzoek van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeente Amsterdam laat zien dat Amsterdam in de jaren 1998-2010 de Onroerendezaakbelasting in het geheel niet nodig had om buiten "de rode cijfers" te blijven. De Onroerendezaakbelasting werd slechts bijgeschreven op de bankrekening van de gemeente, waar het dus nog steeds ongebruikt staat.

Toelichting:
Amsterdam behaalde in de periode 1998-2010 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 4.110 miljoen euro (ruim 4,1 miljard euro!). In deze periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.837 miljoen euro. Amsterdam had die OZB dus niet nodig. De volledige opbrengst van de OZB van deze jaren ligt dus nog ongebruikt "op de plank".

Het is opvallend dat het gemeentebestuur dit feit in de achtereenvolgende jaarrekeningen met boekhoudfraude maskeerde. Het gemeentebestuur van Amsterdam meldde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2010 een voordelig saldo van "slechts" 422 miljoen euro (wat dus betekent dat al volgens de "officiŽle cijfers" de Onroerendezaakbelasting ten minste 20% lager had kunnen zijn!).

De cijfers zijn als volgt:
(In de eerste kolom staat het door het gemeentebestuur in de jaarrekeningen gesuggereerde saldo van de opbrengsten en de kosten. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo van de opbrengsten en kosten. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude. In de vierde kolom staat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting.)

Amsterdam
(x € mln)
saldo
rekening
saldo
werkelijk
verschil OZB
1998 1 292 291 118
1999 0 376 376 123
2000 0 722 722 123
2001 - 5 350 355 141
2002 17 440 423 141
2003 - 6 - 194 - 188 150
2004 60 398 338 165
2005 45 208 163 172
2006 0 121 121 130
2007 52 113 61 131
2008 105 570 465
142
2009 121 849 728
142
2010 32 - 135 - 167
159
422 4.110 3.688 1.837

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Drs. Leo Verhoef RA doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Zijn bevindingen zijn schokkend.
De bevindingen van Leo Verhoef worden door niets en niemand ontkend, althans niet gemotiveerd ontkend, maar wel stelselmatig genegeerd, ook door de pers. Leo Verhoef is nog steeds registeraccountant!
De uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef zijn inmiddels bevestigd door o.a. de Rekenkamer Amsterdam en de Raad van Tucht voor Accountants.

De gemeenteraad van Amsterdam is al vele jaren achtereen steeds door Leo Verhoef op de hoogte gesteld. Ondanks bijvoorbeeld de bevestiging door de Rekenkamer Amsterdam schuift de gemeenteraad alles terzijde. Het interesseert de volksvertegenwoordigers totaal niet.

De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

Alle informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde feiten en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoeken, ook bij andere gemeenten, waaronder ook gemeenten met "Griekse" jaarrekeningen zoals Rotterdam en Den Haag, is uitvoerig te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670