Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 20 oktober 2010

"Griekse" jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten

Bij het ontrafelen van de economische crisis bleek ondermeer dat de Griekse overheid zich schuldig had gemaakt aan frauduleuze, te optimistische financiŽle verslaggeving: in de jaarrekeningen werd verhuld dat Griekenland in werkelijkheid kampte met grote tekorten.
Het is een misverstand te denken dat "Griekse" jaarrekeningen zich alleen bij de Griekse overheid voordoen. Grondig onderzoek laat zien dat ook Nederlandse overheden zich hieraan volop schuldig maken.
Onderzoek van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van de Nederlandse gemeenten laat zien dat veel gemeenten een veel beter saldo van opbrengsten en kosten presenteren dan het werkelijke saldo. Soms al jaren achtereen. Er zijn gemeenten die positieve saldi presenteren, terwijl zij in werkelijkheid met negatieve saldi kampen. Soms al jaren achtereen.

Bijvoorbeeld:
Rotterdam meldde over de periode 2007-2009 over elk jaar een voordelig saldo van opbrengsten en kosten, in totaal een voordelig saldo van 176 miljoen euro. In werkelijkheid leed Rotterdam elk jaar een verlies, in totaal een verlies van 229 miljoen euro.

Hieronder enige voorbeelden.
De cijfers zijn als volgt:
(In de eerste kolom staat het door het gemeentebestuur in de jaarrekeningen gesuggereerde saldo van de opbrengsten en de kosten. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude.)

Eindhoven


(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2006 21,0 19,6 - 1,4
2007 15,2 - 47,0 - 62,2
2008 - 70,5 - 112,1 - 41,6
2009  7,5- 47,9- 55,4
- 26,8 - 187,4 - 160,6

Haarlemmermeer

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2006 - 4,4 - 35,7 - 31,3
2007 9,5 - 4,4 - 13,9
2008 14,6 - 23,4 - 38,0
2009  7,5- 12,2- 19,7
27,2- 75,7- 102,9

Rotterdam

(x € mln) saldo rekening saldo werkelijk verschil
2007 55 - 9 - 64
2008 61 - 31 - 92
200960- 189- 249
176- 229- 405

De lijst met gemeenten waar dit verschijnsel zich in recente jaren voordeed, telt inmiddels al ruim 100 gemeenten.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Drs. Leo Verhoef RA doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
De bevindingen van Leo Verhoef worden door niets en niemand ontkend, althans niet gemotiveerd ontkend, maar wel stelselmatig genegeerd.
De uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef zijn inmiddels bevestigd door o.a. de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Alle betreffende gemeenteraden zijn (vaak al jaren achtereen) door Leo Verhoef op de hoogte gebracht van zijn onderzoeksbevindingen. Deze wensen niets met de bevindingen te doen.
Alle achtereenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken zijn jaren achtereen door Leo Verhoef van deze situatie op de hoogte gebracht. Verschillende Tweede Kamer-leden eveneens. Ook zij wensen niets met deze bevindingen te doen.

Alle informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde feiten en bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek is te vinden op www.leoverhoef.nl
De lijst met de ruim 100 gemeenten die zich hieraan schuldig maken, vindt u eveneens op deze website (direct http://www.leoverhoef.nl/lageresaldi.html)

Het onderzoek van Leo Verhoef laat ook zien dat het omgekeerde ook voorkomt, namelijk dat er gemeenten zijn die in hun jaarrekeningen maskeren dat zij grote overschotten hebben behaald, vaak zelfs zo groot dat bijvoorbeeld de opbrengsten van de Onroerendezaakbelasting in het geheel niet nodig waren om uit de "rode cijfers" te blijven.
De lijst met de circa 250 gemeenten die zich hieraan schuldig maken, vindt u eveneens op deze website (direct http://www.leoverhoef.nl/ozb.html)

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670