Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 8 januari 2010

Gemeentebestuur van Leiden verzweeg 100 miljoen euro in jaarrekeningen over periode 2000-2008


Jaarrekeningen van gemeente Leiden zijn misleidend

Slachtoffers zijn de inwoners van Leiden
L
eiden is niet enige gemeente met grote boekhoudfraude

In de jaarrekeningen over de periode 2000-2008 presenteerde het gemeentebestuur van Leiden een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 75 miljoen euro. Dit is op zichzelf al opmerkelijk, want waarom zou een gemeente (zo veel) geld moeten overhouden? In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 174 miljoen euro over. Een verschil derhalve van ongeveer 100 miljoen euro. Misleiding in jaarrekeningen noemen we tegenwoordig boekhoudfraude.

De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in Leiden bedroeg in 2008 39 miljoen euro. Het gemeentebestuur presenteerde over 2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 6 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid 25 miljoen euro overhield. De Onroerendezaakbelasting was dus grotendeels onnodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting in Leiden bedroeg in 2007 38 miljoen euro. Het gemeentebestuur presenteerde over 2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 12 miljoen, terwijl de gemeente in werkelijkheid 47 miljoen euro overhield. De Onroerendezaakbelasting was dus in 2007 geheel onnodig. Met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd.

Leiden is niet de enige gemeente waar zich een enorme boekhoudfraude voordoet. Bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam bedraagt eenzelfde boekhoudfraude inmiddels al ruim 3 miljard euro. De inwoners van Amsterdam betalen al vanaf ten minste 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting.


Deze conclusies (en andere) volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. De accountant Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Op de verbijsterende uitkomsten van zijn onderzoek rust een zwaar taboe.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Leiden is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Leiden"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (overkoepelende organisatie van registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen, en hoe zijn bevindingen stelselmatig worden doodgezwegen, is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670