Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 3 juli 2009

Grote gemeenten legden jarenlang onnodig teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting op

De drie grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) legden de afgelopen jaren Onroerendezaakbelasting op die of grotendeels (Rotterdam) of in het geheel (Amsterdam en Den Haag) niet nodig was om de betreffende gemeenten buiten "de rode cijfers" te houden.

Amsterdam behaalde in de periode 1998-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 3.396 miljoen euro. In die periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.536 miljoen euro. Amsterdam had die OZB dus niet nodig. De volledige opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog ongebruikt "op de plank".

Rotterdam behaalde in de periode 1998-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1.444 miljoen euro. In die periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.950 miljoen euro. Rotterdam had die OZB dus voor 75% niet nodig. De onnodige opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog ongebruikt "op de plank".

Den Haag behaalde in de periode 1997-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 1.902 miljoen euro. In die periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.184 miljoen euro. Den Haag had die OZB dus niet nodig. De volledige opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog ongebruikt "op de plank".


Het is opvallend dat de betreffende gemeentebesturen het in hun jaarrekeningen over de genoemde jaren allen doen voorkomen of hun gemeenten veel minder hebben overgehouden. Echter, grondige bestudering van de betreffende jaarrekeningen zelf leidt tot de hierboven genoemde werkelijke overschotten.

Amsterdam:

Het gemeentebestuur van Amsterdam deed het in de jaarrekeningen over de periode 1998-2008 voorkomen of Amsterdam in die periode 269 miljoen euro had overgehouden. Al volgens de eigen cijfers was dus 17% van de Onroerendezaakbelasting overbodig. In werkelijkheid, zo blijkt uit nader onderzoek, hield Amsterdam in die periode 3.396 miljoen euro over. In die periode was de opbrengst van de OZB 1.536 miljoen euro. Het gemeentebestuur schuwde het niet om in de jaarrekeningen te maskeren dat Amsterdam in de afgelopen jaren de OZB totaal niet nodig had.

Rotterdam:

Het gemeentebestuur van Rotterdam deed het in de jaarrekeningen over de periode 1998-2008 voorkomen of Rotterdam in die periode 577 miljoen euro had overgehouden. Al volgens de eigen cijfers was dus 30% van de Onroerendezaakbelasting overbodig. In werkelijkheid, zo blijkt uit nader onderzoek, hield Rotterdam in die periode 1.444 miljoen euro over. In die periode was de opbrengst van de OZB 1.950 miljoen euro. Het gemeentebestuur schuwde het niet om in de jaarrekeningen te maskeren dat Rotterdam in de afgelopen jaren 75% van de OZB niet nodig had.

Den Haag:

Het gemeentebestuur van Den Haag deed het in de jaarrekeningen over de periode 1997-2008 voorkomen of Den Haag in die periode 1.279 miljoen euro had overgehouden. Al volgens de eigen cijfers was dus de totale Onroerendezaakbelasting overbodig. In werkelijkheid, zo blijkt uit nader onderzoek, hield Den Haag in die periode 1.902 miljoen euro over. In die periode was de opbrengst van de OZB 1.184 miljoen euro.

D
e cijfers zijn per gemeente per jaar als volgt:
(In de eerste kolom staat het saldo van de opbrengsten en de kosten waarmee de rekening officieel eindigt. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude. In de vierde kolom staat de opbrengst van de OZB.)


Amsterdam
(x € mln)

saldo
rekening

saldo
werkelijk

verschil

OZB

1998

1

292

291

118

1999

0

376

376

123

2000

0

722

722

123

2001

- 5

350

355

141

2002

17

440

423

141

2003

- 6

- 194

- 188

150

2004

60

398

338

165

2005

45

208

163

172

2006

0

121

121

130

2007

52

113

61

131

2008

105

  570

  465

  142

269

3.396

3.127

1.536

Rotterdam
(x € mln)

saldo
rekening

saldo
werkelijk

verschil

OZB

1998

15

45

30

159

1999

0

237

237

165

2000

17

172

155

165

2001

28

- 29

- 57

ca 175

2002

16

90

74

183

2003

39

156

117

203

2004

104

152

48

ca 200

2005

92

94

2

ca 200

2006

150

567

417

163

2007

55

- 9

- 64

162

2008

 61

 - 31

- 92

  177

577

1.444

867

ca 1.950

Den Haag
(x € mln)

saldo
rekening

saldo
werkelijk

verschil

OZB

1997

449

658

209

100

1998

29

121

92

98

1999

91

60

- 31

98

2000

42

136

94

103

2001

89

137

48

100

2002

66

85

19

105

2003

92

57

- 35

120

2004

108

147

39

111

2005

84

69

- 15

107

2006

94

134

40

82

2007

76

246

170

79

2008

    59

    52

  -7

    81

1.279

1.902

623

1.184


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Drs. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

De uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef zijn inmiddels bevestigd door de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam, maar ook door bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek.


Alle betreffende gemeenteraden zijn al jaren geleden en jaren achtereen door Leo Verhoef op de hoogte gebracht van zijn onderzoeksbevindingen.

Alle achtereenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken zijn jaren achtereen door Leo Verhoef van deze situatie op de hoogte gebracht.
Verschillende Tweede Kamer-leden weten er eveneens van.


Het onderzoek van registeraccountant drs. Leo Verhoef betreft niet alleen de drie genoemde gemeenten.

Onderzoek van jaarrekeningen van andere gemeenten door Leo Verhoef wijst uit dat het bij veel andere gemeenten niet anders is. De lijst met gemeenten die in de afgelopen jaren een of meer jaren (nagenoeg) onnodig OZB oplegden, telt inmiddels circa 150 gemeenten.

Het gaat "Nederland-breed" om ettelijke miljarden euro's!

De slachtoffers zijn de belastingbetalers.


Alle informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde feiten bij de drie grote gemeenten en bij andere gemeenten, maar ook bij provincies (die in veel gevallen teveel of geheel onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting oplegden), en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA (overkoepelend orgaan van registeraccountants), de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is te vinden op www.leoverhoef.nl

De lijst met de circa 150 gemeenten die geheel of nagenoeg geheel onnodig OZB oplegden, vindt u eveneens op www.leoverhoef.nl


Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670