Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 1 juli 2009

Gemeente Rotterdam verzweeg in jaarrekening 2008 ruim 90 miljoen euro uitgaven

In de door het gemeentebestuur van Rotterdam uitgebrachte jaarrekening 2008 presenteert het gemeentebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 61 miljoen euro. In werkelijkheid leed de gemeente een verlies van 31 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1998-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 577 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 1.444 miljoen euro over. Een verschil derhalve van 867 miljoen euro. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode circa 1.950 miljoen euro. Die was dus grotendeels onnodig opgelegd.
Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Rotterdam is te vinden op: www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier: "Dossier: Rotterdam"

De Rekenkamer Rotterdam had al in 2005 de onderzoeksbevindingen van Leo Verhoef bevestigd.

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Dordrecht, Accountant Deloitte, en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670