Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 20 juni 2009

Provincies en gemeenten maskeren met boekhoudfraude jarenlang onnodig geheven belastingen (MRB en OZB)

Vandaag in het AD een prima verhaal over de door verschillende provincies in de afgelopen jaren ten onrechte geheven opcenten Motorrijtuigenbelasting.
Het is bijzonder wrang te moeten constateren dat mijn ontelbare persberichten naar aanleiding van mijn al jarenlang lopend onderzoek naar hetzelfde verschijnsel door de pers (ook het AD, want mijn naam stond niet vermeld in het artikel) niet of nauwelijks zijn opgepakt en dat ik als klokkenluider al die jaren ook door de pers vrijwel totaal genegeerd ben. Ik zit "uiteraard" als klokkenluider wŔl in de bijstand, want mijn vijanden zaten de afgelopen jaren echt niet stil.


Op mijn website www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag leest u al jarenlang alles over hoe de provincies zelfs boekhoudfraude niet schuwen om deze misstand onzichtbaar te maken. Het was en is MIJN verdienste dat ik deze misstand al jaren geleden ontdekte en blootgelegd heb.
Op www.leoverhoef.nl leest u alle gegevens per provincie onder "Veel provincies leggen onnodig Motorrijtuigenbelasting op", of direct:

http://www.leoverhoef.nl/mrb.html

Al mijn (belangrijkste) persberichten van de afgelopen jaren over deze misstand vindt u eveneens op www.leoverhoef.nl onder "Persberichten".


Wist u dat mijn jarenlange waarschuwingen aan de Provinciale Staten van alle provincies over deze boekhoudfraudes en de onnodige opcenten Motorrijtuigenbelasting al die jaren door deze volksvertegenwoordigers, die dus al jarenlang hiervan weten, volledig terzijde zijn geschoven?

Alles te lezen op www.leoverhoef.nl


Wist u dat ik deze misstand van het met boekhoudfraude maskeren van onnodig geheven opcenten Motorrijtuigenbelasting bij verschillende provincies al jaren geleden bij Justitie heb aangegeven, maar dat Justitie er niets mee wenste te doen?

Alles te vinden op www.leoverhoef.nl


Bij de jaarrekeningen van de provincies die zicht schuldig maakten aan deze misstand, waar het feit van die onnodig geheven opcenten Motorrijtuigenbelasting met boekhoudfraude werd gemaskeerd, stonden allemaal goedkeurende accountantsverklaringen.

Wist u dat ik verschillende accountants vanwege deze misstand al jaren geleden bij de Raad van Tucht voor Accountants heb aangeklaagd, maar dat die Raad van Tucht er niets mee wenste te doen en de accountants met procedurefouten vrijsprak?

Alles te vinden op www.leoverhoef.nl


De misstand is nog vele malen groter.
Het betreft niet alleen provincies, het betreft ook, bovendien in veel ergere mate, veel gemeenten!
Zoals verschillende provincies teveel of zelfs onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting opleggen, leggen veel gemeenten te hoge of zelfs onnodig Onroerendezaakbelasting op en maskeren dit vrijwel allemaal met boekhoudfraude.

Voorbeeld:

Gemeente Amsterdam legde in de periode 1998-2008 € 1.536 miljoen Onroerendezaakbelasting op. De gemeente Amsterdam hield in die periode € 3.396 miljoen over (bijna € 3,4 miljard!).

Conclusie: De Amsterdammers betaalden vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting!

Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen over die jaren voorkomen of de gemeente "slechts" € 269 miljoen had overgehouden.

Conclusie: boekhoudfraude van ruim € 3 miljard! De boekhoudfraude bij Ahold, waarvoor (ex-)bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij.

Wist u dat mijn jarenlange waarschuwingen aan de gemeenteraad van Amsterdam over deze boekhoudfraude en de onnodige Onroerendezaakbelasting al die jaren door deze gemeenteraad, die dus al jarenlang hiervan weet, volledig terzijde zijn geschoven?

Alles te lezen op www.leoverhoef.nl in "Dossier: Amsterdam".


Nederland-breed gaat het om ettelijke miljarden euro's. Door mij al jaren geleden ontdekt en openbaar gemaakt!
Alles over dit verschijnsel, ook bij alle andere (honderden) door mij al jarenlang onderzochte gemeenten, vindt u op www.leoverhoef.nl onder "Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op", of direct:

http://www.leoverhoef.nl/ozb.html

Wist u dat deze misstand al jarenlang bekend is bij verschillende ministers, waaronder alle ministers van Binnenlandse Zaken van de afgelopen jaren, en bij veel Tweede Kamer-leden? Ik heb ze daarover al jarenlang en herhaaldelijk uitvoerig (ook mondeling!) ge´nformeerd. Zij wensten allen er niets mee te doen!

Alles te lezen op www.leoverhoef.nl


Het zou geweldig zijn als de pers en de media eindelijk mijn bevindingen serieus nemen en uitvoerig over de door mij aan de kaak gestelde misstanden publiceren.

Uiteraard graag met mijn naam er bij!


Vriendelijke groet,

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-2081567