Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 4 juni 2009

Onderzoek bij provincie Noord-Holland naar verdwenen geld: alweer, falend toezicht door volksvertegenwoordiging!

Wat het onderzoeksrapport verzwijgt (en nog veel meer)


Naar aanleiding van het bij risico-banken verdwenen geld van provincie Noord-Holland heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden. De onderzoekscommissie rapporteerde op 29 mei jl. haar bevindingen en conclusies. Wat - heel opvallend - hieraan ontbreekt, is de constatering dat het toezichthoudend orgaan van de provincie, de volksvertegenwoordiging in de vorm van Provinciale Staten, al jarenlang volkomen gefaald heeft in zijn allereerste taak: toezicht houden! Des te opvallender omdat dit toezichthoudend orgaan al jaren tevoren herhaaldelijk gewaarschuwd was voor de enorme risico's terzake vanwege de honderden miljoenen euro's onnodige overschotten en beleggingen. Het onderzoeksrapport meldt ook onregelmatigheden over een door het provinciebestuur in 2007 onnodig aangegane lening van 50 miljoen euro. Echter, het toezichthoudend orgaan, Provinciale Staten, wist allang vůůr het uitbreken van de commotie over het verdwenen geld van het aangaan van deze lening en had dit al veel eerder zonder slag of stoot goedgekeurd. Het onderzoeksrapport faalt ook volkomen in het onderkennen, laat staan beantwoorden, van de vraag hoe het kon gebeuren dat de provincie 800 miljoen euro had uitstaan als depositorekeningen bij allerhande banken en in andere vormen van belegging. Ook de pers faalt volkomen door nog steeds niet deze vraag te onderkennen. De pers faalt ook volkomen door niet te onderzoeken hoeveel honderden miljoenen euro's ongebruikt belastinggeld bij andere provincies op bankrekeningen staan te verkommeren. Noord-Holland is niet de enige provincie!

Provincie Noord-Holland incasseerde in de periode 1997-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van ruim 490 miljoen euro. Hierdoor steeg uiteraard het saldo op de bankrekeningen dienovereenkomstig. Noord-Holland ontving dus 490 miljoen euro meer van de belastingbetalers dan de provincie werkelijk nodig had. Opvallend is dat het provinciebestuur het in de jaarrekeningen over die periode deed voorkomen of de provincie "slechts" 111 miljoen euro had overgehouden. Tegenwoordig wordt hiervoor de term "boekhoudfraude" gebruikt. Registeraccountant drs. Leo Verhoef, deskundige terzake van financiŽle verslaggeving door gemeenten en provincies in jaarrekeningen en begrotingen, waarschuwt het toezichthoudend orgaan, Provinciale Staten, al vanaf 1999 en sindsdien elk jaar voor de oplopende overschotten en de terzake valse jaarrekeningen. Leo Verhoef waarschuwde het toezichthoudend orgaan al in 2006 voor de sterk oplopende overtollige geldmiddelen van honderden miljoenen euro's.

Dat de provincie in 2007 geheel onnodig een extra lening had aangetrokken van 50 miljoen euro, stond duidelijk vermeld en toegelicht in de jaarrekening 2007. De jaarrekening 2007 is in mei 2008 aan het toezichthoudend orgaan voorgelegd. Het toezichthoudend orgaan heeft toen ook van deze lening kennisgenomen en door het zonder slag of stoot goedkeuren van de jaarrekening ook het aangaan van de lening goedgekeurd.

Inmiddels heeft het provinciebestuur ook de jaarrekening 2008 van de provincie uitgebracht. Ook in deze jaarrekening vindt weer boekhoudfraude plaats. Ook aan het persbericht van 27 mei jl. hierover van registeraccountant drs. Leo Verhoef hebben de media alweer geen enkele aandacht besteed.

Mede door het volledig falen van de pers kunnen provincies ongebreideld doorgaan met het aankweken van enorme banktegoeden verkregen uit het incasseren van (soms heel veel) meer belastinggeld dan nodig is. Met name betreft het de oostelijke provincies.

Alle informatie over de onderzoekingen van registeraccountant drs. Leo Verhoef, de uitkomsten en de rapporteringen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland is te vinden op: www.leoverhoef.nl
Alle informatie over de onderzoekingen van registeraccountant drs. Leo Verhoef, de uitkomsten en de rapporteringen aan de Provinciale Staten van de andere provincies is eveneens te vinden op: www.leoverhoef.nl
Alle informatie over de onderzoekingen van registeraccountant drs. Leo Verhoef naar de ongebreidelde boekhoudfraudes bij menige gemeente en provincie, de uitkomsten en de rapporteringen aan de betreffende gemeenteraden en Provinciale Staten, en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoekingen, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670