Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 28 mei 2009

Boekhoudfraude bij provincie Gelderland opgelopen naar 550 miljoen euro


Gelderland maskeert met boekhoudfraude onnodige opcenten Motorrijtuigenbelasting


In de jaarrekening 2008 van provincie Gelderland presenteert het provinciebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 23 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie 108 miljoen euro over. In 2008 was de opbrengst van de opcenten Motorrijtuigenbelasting 168 miljoen euro. Die was dus voor ruim de helft overbodig. De overgehouden 108 miljoen euro zijn samen met de in voorgaande jaren overgehouden 600 miljoen euro terug te vinden op depositorekeningen en in andere beleggingen.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2008 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 160 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie in die periode 710 miljoen euro over. Een verschil van 550 miljoen euro.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van gemeente- en provinciefinanciŽn. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de betrouwbaarheid van de financiŽle verslaggeving door gemeenten en provincies.

Gelderland is niet de enige provincie waar in de afgelopen jaren de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of grotendeels overgeslagen hadden kunnen worden, maar waar dat met boekhoudfraude gemaskeerd werd. Hetzelfde geldt in veel gevallen ook voor de door gemeenten opgelegde Onroerendezaakbelasting.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Gelderland is te vinden op:

www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:

"Dossier: Gelderland"


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670