Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 27 mei 2009

Jaarrekening provincie Noord-Holland 2008 misleidend


In de door provincie Noord-Holland uitgebrachte jaarrekening 2008 presenteert het provinciebestuur een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 5 miljoen euro. In werkelijkheid leed de provincie een verlies van ruim 66 miljoen euro, waaronder een afboeking op de beleggingen bij risico-banken van bijna 17 miljoen euro. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.
Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2000-2007 een voordelig saldo van 96 miljoen euro. In werkelijkheid hield de provincie in die periode bijna 430 miljoen euro over. Eind 2007 beschikte Noord-Holland over circa 800 miljoen aan bankrekeningen en andere beleggingen waarvan circa 100 miljoen was ondergebracht bij risico-banken.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan Provinciale Staten van Noord-Holland is te vinden op
:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:

"Dossier: Noord-Holland"


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670