Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 25 mei 2009

Boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam inmiddels 3,1 miljard euro

Gemeente Amsterdam legt al vanaf 1998 onnodig Onroerendezaakbelasting op


In de door gemeente Amsterdam onlangs uitgebrachte jaarrekening 2008 presenteert het gemeentebestuur een saldo van opbrengsten en kosten van 105 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente in dat jaar 570 miljoen euro over. Ook de weergave van de financiŽle positie is misleidend.

In 2008 was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 142 miljoen euro. Die was dus totaal overbodig.

Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Volgens de jaarrekeningen over de periode 1998-2008 hield Amsterdam in die jaren 269 miljoen euro over. In werkelijkheid hield de gemeente in die periode 3.396 miljoen euro over. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was in die periode 1.536 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig. Met boekhoudfraude werd dat onzichtbaar gemaakt.
De slachtoffers zijn de inwoners van Amsterdam.
D
eze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef is deskundige op het gebied van gemeentefinanciŽn.
De bevindingen van Leo Verhoef zijn al in juni 2006 door de Rekenkamer Amsterdam bevestigd. Desondanks gaat de boekhoudfraude door en is inmiddels vanaf 1998 opgelopen naar 3.127 miljoen euro.


De cijfers per jaar:
Amsterdam

(x € mln)
saldo
rekening
saldo
werkelijk
verschil OZB
1998 1 292 291 118
1999 0 376 376 123
2000 0 722 722 123
2001 - 5 350 355 141
2002 17 440 423 141
2003 - 6 - 194 - 188 150
2004 60 398 338 165
2005 45 208 163 172
2006 0 121 121 130
2007 52 113 61 131
2008105   570   465   142
269 3.396 3.127 1.536
 
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad van Amsterdam is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:
"Dossier: Amsterdam"


Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl


Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670