Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 20 maart 2009

Kortingen op financiŽle uitkeringen aan provincies en de overschotten van provincies in de afgelopen jaren

Het Kabinet overweegt de financiŽle uitkeringen aan de provincies uit het Provinciefonds (dat gevoed wordt uit de algemene belastinginkomsten zoals de Inkomstenbelasting) te verminderen en ook om de uitkeringen anders te verdelen. Een overweging hierbij is dat de provincies in de afgelopen jaren veel geld zouden hebben overgehouden en (dus) ook in de toekomst met minder uitkering zouden kunnen volstaan.
In de berichtgeving hierover ontbreekt veelal (duidelijke) informatie over de omvang van de overschotten van de provincies in de afgelopen jaren en ook van de overschotten per provincie. Veel provincies beschikken vanwege de overschotten inmiddels over enorme overtollige geldbedragen die op depositorekeningen e.d. bij banken (zoals bijvoorbeeld bij risicovolle banken in IJsland, zo bleek enige tijd geleden) zijn belegd. Ook over de omvang hiervan verschijnt niet of nauwelijks informatie.
Registeraccountant drs. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de financiŽle verantwoordingen van provincies (en gemeenten) en heeft al deze informatie dus beschikbaar.
Hieronder treft u zijn bevindingen aan.

Heel veel meer informatie is te vinden op de website van Leo Verhoef: www.leoverhoef.nl

Jaarlijkse overschotten van provincies in de afgelopen jaren
De jaarrekeningen van de provincies laten na bestudering zien wat de provincies in de afgelopen jaren hebben overgehouden of tekort gekomen zijn.
(De cijfers over 2008 zijn nog niet - officieel - bekend.)

Drente :
Drenthe hield in de jaren 2000-2007 E 124 miljoen over

Flevoland:
Flevoland hield in de jaren 2004-2007 E 30 miljoen over

Friesland:
Friesland hield in de jaren 2000-2007 E 65 miljoen over

Gelderland:
Gelderland hield in de jaren 2000-2007 E 600 miljoen over

Groningen:
Groningen hield in de jaren 2000-2007 E 246 miljoen over

Limburg:
Limburg hield in de jaren 2000-2007 E 295 miljoen over

Noord-Brabant:
Noord-Brabant hield in de jaren 2000-2007 E 755 miljoen over

Noord-Holland:
Noord-Holland hield in de jaren 2000-2007 E 429 miljoen over

Overijssel:
Overijssel hield in de jaren 2000-2007 E 474 miljoen over

Utrecht:
Utrecht hield in de jaren 1997-2007 E 580 miljoen over

Zeeland:
Zeeland hield in de jaren 2002-2007 E 121 miljoen over

Zuid-Holland:
Zuid-Holland hield in de jaren 1997-2007 E 222 miljoen over

Opvallend is het dat alle provinciebesturen in hun jaarrekeningen en toelichtingen bij de cijfers en in hun persberichten over de financiŽle uitkomsten zelf heel andere - dus gefingeerde - bedragen noemen.
(Onlangs kregen oud-bestuurders van Ahold strafrechtelijke sancties opgelegd voor - heel veel geringere - boekhoudfraude in de jaarrekeningen van Ahold.)

Drenthe :
Het provinciebestuur van Drenthe zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 82 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 124 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 42 miljoen.

Flevoland:
Het provinciebestuur van Flevoland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2004-2007 "slechts" E 9 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 30 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 21 miljoen.

Friesland:
Het provinciebestuur van Friesland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 64 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 65 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 1 miljoen.

Gelderland:
Het provinciebestuur van Gelderland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 138 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 600 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 462 miljoen.

Groningen:
Het provinciebestuur van Groningen zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 70 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 246 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 176 miljoen.

Limburg:
Het provinciebestuur van Limburg zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 95 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 295 was). Boekhoudfraude dus van E 200 miljoen.

Noord-Brabant:
Het provinciebestuur van Noord-Brabant zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 287 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 755 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 468 miljoen.

Noord-Holland:
Het provinciebestuur van Noord-Holland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 96 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 429 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 333 miljoen.

Overijssel:
Het provinciebestuur van Overijssel zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2000-2007 "slechts" E 138 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 474 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 336 miljoen.

Utrecht:
Het provinciebestuur van Utrecht zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 1997-2007 "slechts" E 628 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 580 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 48 miljoen.

Zeeland:
Het provinciebestuur van Zeeland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 2002-2007 "slechts" E 34 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 121 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 87 miljoen.

Zuid-Holland:
Het provinciebestuur van Zuid-Holland zelf meldde in de jaarrekeningen over de jaren 1997-2007 "slechts" E 133 miljoen te hebben overgehouden (terwijl het dus in werkelijkheid E 222 miljoen was). Boekhoudfraude dus van E 89 miljoen.

Overtollige geldmiddelen
Opvallend is het dat alle provincies ook al volgens hun eigen officiŽle uitingen heel veel (belasting)geld, waaronder opcenten Motorrijtuigenbelasting, hebben overgehouden. Opvallend is het dat nagenoeg alle provincies in werkelijkheid (heel veel) meer hebben overgehouden.
Al die overschotten zijn op de bankrekeningen van de betreffende provincies achtergebleven. Dat heeft in veel gevallen geleid tot grote saldi aan (op depositorekeningen, in kasgeldleningen of anderszins) belegde middelen. Een groot deel daarvan kan (na aftrek van bijvoorbeeld eventuele langlopende schulden) als totaal overtollige liquide middelen worden aangemerkt en zou dus onmiddeliijk zonder enig probleem aan de belastingbetalers kunnen worden terugbetaald.

Drenthe:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Drenthe E 170 miljoen aan beleggingen, waarvan E 150 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Flevoland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Flevoland E 80 miljoen aan beleggingen, waarvan E 65 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Friesland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Friesland E 45 miljoen aan beleggingen, waarvan E 0 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Gelderland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Gelderland E 600 miljoen aan beleggingen, waarvan E 400 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Groningen:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Groningen E 480 miljoen aan beleggingen, waarvan E 400 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Limburg:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Limburg E 435 miljoen aan beleggingen, waarvan E 200 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Noord-Brabant:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Noord-Brabant E 540 miljoen aan beleggingen, waarvan E 200 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Noord-Holland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Noord-Holland E 790 miljoen aan beleggingen, waarvan E 400 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Overijssel:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Overijssel E 565 miljoen aan beleggingen, waarvan E 330 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Utrecht:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Utrecht E 770 miljoen aan beleggingen, waarvan E 600 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Zeeland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Zeeland E 210 miljoen aan beleggingen, waarvan E 140 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Zuid-Holland:
Volgens de balans per 31.12.2007 heeft Zuid-Holland E 300 miljoen aan beleggingen, waarvan E 0 miljoen als totaal overtollig kan worden aangemerkt.

Gemeenten
Het is bij gemeenten overigens niet anders.
Amsterdam hield in de jaren 1998-2007 E 2.826 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde daarvan "slechts" E 164 miljoen; boekhoudfraude derhalve van E 2.662 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode E 1.394 miljoen.
Rotterdam hield in de jaren 1998-2007 E 1.475 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde daarvan "slechts" E 516 miljoen; boekhoudfraude derhalve van E 959 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode E 1.770 miljoen.
Den Haag hield in de jaren 1997-2007 E 1.850 miljoen over. Het gemeentebestuur meldde daarvan "slechts" E 1.220 miljoen; boekhoudfraude derhalve van E 630 miljoen. De opbrengst van de Onroerendezaakbelasting bedroeg in die periode E 1.103 miljoen.

Heel veel meer over de door provincies en gemeenten verzwegen miljarden euro's waaronder de bevestigingen van bovenstaande bevindingen door anderen op www.leoverhoef.nl  Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

Nadere informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 03435-572055/06-20815670