Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 25 februari 2009

Gemeenten die in de afgelopen drie of meer jaren stelselmatig te hoge saldi van baten en lasten presenteerden


Onderzoek van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeenten heeft (onder andere) als conclusie opgeleverd dat er gemeentebesturen zijn die (soms jaren achtereen) stelselmatig hogere saldi van opbrengsten en kosten presenteren dan de werkelijke. Sommige presenteren zelfs stelselmatig overschotten terwijl er in werkelijkheid sprake is van tekorten.
Verschillende gemeenten werken zich dus langzaam maar zeker in de financiŽle problemen zonder dat de betreffende gemeenteraden dat in de gaten hebben (of willen hebben).
B
ij deze jaarrekeningen staan desondanks goedkeurende accountantsverklaringen.
Het gaat ten minste om ruim 40 gemeenten.


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Leo Verhoef, deskundige terzake van gemeentefinanciŽn, doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.

Op de lijst van ruim 40 gemeenten waar dit verschijnsel zich voordoet, komen onder andere voor:

Delft

Delft presenteerde over de jaren 2005-2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 2 miljoen euro. In werkelijkheid was het nadelig saldo 36 miljoen euro. Een verschil van 34 miljoen euro.

Dordrecht

Dordrecht presenteerde over de jaren 2003-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 209 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 78 miljoen euro over. Een verschil van 131 miljoen euro.

Gouda

Gouda presenteerde over de jaren 2002-2007 een nadelig saldo van opbrengsten en kosten van 25 miljoen euro. In werkelijkheid was het nadelig saldo 150 miljoen euro. Een verschil van 125 miljoen euro.

Groningen

Groningen presenteerde over de jaren 2004-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 168 miljoen euro. In werkelijkheid hield de gemeente 64 miljoen euro over. Een verschil van 104 miljoen euro.

Oss

Oss presenteerde over de jaren 2003-2007 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 52 miljoen euro. In werkelijkheid was er een nadelig saldo van 23 miljoen euro. Een verschil van 75 miljoen euro.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de betreffende gemeenteraden is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in het op de website opgenomen dossier:

"
Dossier: Gemeenten die in de afgelopen drie of meer jaren stelselmatig te hoge saldi van baten en lasten presenteerden"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij andere gemeenten en provincies en de bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Dordrecht en de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op
www.leoverhoef.nl

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef

registeraccountant

Kersengaard 13

3962JR Wijk bij Duurstede

tel. 0343-572055/06-20815670