Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 28 november 2008

Forse verhogingen gemeentelijke belastingen: veel gemeenten heffen onnodig Onroerendezaakbelasting


Vandaag in het nieuws: "Forse verhogingen van gemeentelijke belastingen"
Veel van deze verhogingen zijn totaal onnodig!


Onderzoek van jaarrekeningen van gemeenten door registeraccountant drs. Leo Verhoef wijst uit dat veel gemeenten die die verhogingen doorvoeren, die hele OZB totaal niet nodig hebben, laat staan die verhogingen. De lijst met gemeenten die in de afgelopen jaren een of meer jaren (nagenoeg) onnodig OZB oplegden, telt inmiddels circa 150 gemeenten.

Bijvoorbeeld Amsterdam.
Volgens de jaarrekeningen van Amsterdam heeft Amsterdam in de jaren 1998-2007 164 miljoen euro overgehouden. In werkelijkheid hield Amsterdam, zo blijkt uit het onderzoek van Leo Verhoef, in die periode 2.826 miljoen over. In die periode was de opbrengst van de OZB 1.394 miljoen euro. Amsterdam had die OZB dus helemaal niet nodig. De complete opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog geheel ongebruikt op de plank. Amsterdam schuwde zelfs geen geknoei in de jaarrekeningcijfers om te maskeren dat Amsterdam in de afgelopen jaren de OZB totaal niet nodig had.

Bijvoorbeeld Den Haag.
Volgens de jaarrekeningen van Den Haag heeft Den Haag in de jaren 1997-2007 1.220 miljoen euro overgehouden. In werkelijkheid hield Den Haag, zo blijkt uit het onderzoek van Leo Verhoef, in die periode 1.850 miljoen over. In die periode was de opbrengst van de OZB 1.103 miljoen euro. Den Haag had die OZB - ook al volgens de eigen "officiŽle" cijfers! - helemaal niet nodig. De complete opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog geheel ongebruikt op de plank.

Verschillende Tweede Kamer-leden weten ervan, maar durven het niet aan hun lokale partijgenoten te betichten van boekhoudfraude.


De slachtoffers zijn de gewone belastingbetalers.


U vindt alle informatie over deze misstand op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincie schering en inslag
U vindt daar ook de (veelal schoorvoetende en verhullende) bevestigingen van de onderzoeksbevindingen van Leo Verhoef door bijvoorbeeld CBS, Rekenkamers van Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht, Raad van Tucht voor Accountants.

De lijst met de circa 150 gemeenten die geheel of nagenoeg geheel onnodig OZB oplegden, vindt u op www.leoverhoef.nl onder www.leoverhoef.nl/ozb.html

meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 03435-572055/06-20815670